Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 274

Ines Matić Uvod U dramskim grupama dramskih učilišta, osnovnim i srednjim školama te inima, dramski su sati pomno planirani i imaju svoju strukturu te određene zakonitosti. Kako bi polaznici dramskih skupina napredovali u dramskome procesu, kao dio skupine i kao pojedinci unutar skupine, oni se uče reflektirati na svoj rad i rad drugih polaznika. Tako je vrednovanje i samovrednovanje sastavni dio dramskoga procesa. Na tom ih putu vodi dramski pedagog koji je voditelj dramskoga procesa. Vrednovanje dramskoga procesa može se očitovati u obliku samovrednovanja u kojem sudionik procesa sam vrednuje svoju izvedbu i vrednovanju ostalih sudionika, ostalih dramskih grupa i amaterskih i profesionalnih predstava. Nužno je da sudionici nauče kako vrednovati i da kontinuirano vrednuju svoj i tuđi rad te izvedbu kako bi mogli napredovati (Cash 2016). Vrednovanjem sudionici otkrivaju svoje vrline koje daljnjim radom mogu njegovati i koristiti se njima kao svojim adutima. S druge strane, otkrivanjem svojih slabosti sudionici mogu raditi na njima i time ih potpuno ili djelomično otkloniti te na taj način poboljšati svoju izvedbu. Vrlo je lako vrednovati test iz matematike ili pravopisa određenoga jezika, jer sami po sebi isti imaju pravila te je jedino potrebno držati se istih. No, kako vrednovati kreativnost i što je uopće kreativnost? Carroll i Dodds navode definiciju Barrona koji kaže kako je ”kreativnost sposobnost donošenja nečeg novog u postojanje”, dok Brunner govori kako kreativnost zapravo ”potvrđuje nešto što smo već podsvjesno znali” (Carroll i Dodds 2016: 23). Autorice također navode kako NACCCE (National Advisory Committee on Creativity and Cultural Education), u svojemu izvještaju Sve naše značajke: kreativnost, kultura i obrazovanje definira kreativnost kao ”imaginativnu aktivnost oblikovanu tako da stvara ishode koji su i originalni i značajni“ ( NACCCE 1999: 30). Četiri su značajke koje odlikuju kreativnost, a one su: mašta, svrha, originalnost i vrijednost. Upravo iz ove kompleksnosti definiranja i sastavnica