Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 273

Ines Matić Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu inesamatic@gmail.com Stručni rad (SAMO)VREDNOVANJE RADA U DRAMSKOJ SKUPINI BEZ VODSTVA DRAMSKOGA PEDAGOGA Sažetak U većini dramskih studija ili kazališta, dramske skupine svih uzrasta vodi dramski pedagog. Dramski proces ujedno sadrži i rad na kazališnoj predstavi te je pedagog taj koji sudionike uči vrednovanju, samovrednovanju te kritičkome osvrtu na vlastiti rad. U kazališnoj skupini Klub Tirena sudionici su postavili autorski tekst na kazališne daske samostalno, bez vodstva dramskoga pedagoga. Nizom improvizacija, dramskih igara, pisanjem teksta, čitanja i dugih proba napravili su predstavu koja je zaigrala pet puta na sceni Male scene. No, može li skupina amaterskih glumaca procijeniti kvalitetu svoga uratka bez vodstva i na koji način? Rad govori o iskustvu vrednovanja, samovrednovanja, procjene kvalitete rada i produkta kazališne predstave amaterske skupine glumaca bez vodstva dramskoga pedagoga kako bi se istaknula važnost samovrednovanja stvaralačkoga procesa i konačnoga proizvoda. Osim toga, rad otvara nekoliko zanimljivih pitanja o procjeni kvalitete dramskoga stvaralačkog rada. Ključne riječi: dramski proces, dramska skupina, samovrednovanje, stvaralački proces, vrednovanje - 266