Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 269

-262 Literatura Čubrilo, Snježana. 2009. Dramska skupina u osnovnoj školi. U: Hrvatski časopis za teoriju i praksu Hrvatskog jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture 6, 2: 267-278. Fileš, Gordana i sur. 2008. Zamisli, doživi, izrazi! Dramske metode u nastavi hrvatskog jezika. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj – Pili poslovi d. o. o. Nastavni plan i program za osnovne škole. 2006. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Rimac Jurinović, Maša. 2016. Procesna drama kao učinkovit pristup u postizanju odgojnih ishoda u suvremenoj osnovnoj školi. U: Hrvatski časopis za teoriju i praksu Hrvatskog jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture 14, 1: 53- 72. Scher, Anne i Charles Verral. 2005. 100 + ideja za dramu. Zagreb: HCDO - Pili poslovi d. o. o. Scher, Anne i Charles Verral. 2006. Novih 100 + ideja za dramu. Zagreb: HCDO - Pili poslovi d. o. o. Upute za provedbu Smotre literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola LiDraNo 2018. 21.rujna 2018. http:// www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=6374:smotra- literarnog-dramskog-scenskog-i-novinarskog-stvaralatva-lidrano-2018- &catid=294:lidrano--literarno-novinarsko-i-dramsko-scensko- stvaralatvo&Itemid=0