Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 268

Vedrana Juroš Zaključak ”Djeca od drame dobivaju prije i iznad svega – užitak. Zatim slijedi širok spektar drugih koristi: drama im osigurava slobodu samoizražavanja i pomaže razvoju mašte i umjetničke osviještenosti, povećava socijalnu osviještenost, fluentnost govora, samoprepoznavanje, samopoštovanje, samodisciplinu i samouvjerenost” (Scher i Verrall 2005: 21). Ne smije se zaboraviti da su u cijelome procesu od stvaranja do procjene najvažnija djeca. Iza svakog uspješnoga i sretnog učenika stoji zadovoljan učitelj. A zadovoljan učitelj je onaj koji neprestano uči kako bi mogao poučavati. Možda bi se voditeljima čije su predstave najbolje na državnoj ili županijskoj razini mogla pružiti mogućnost sudjelovanja u procesu rada na profesionalnoj predstavi, bilo kao promatračima, bilo kao sudionicima. Tada bi voditelj dobio spoznaju o tome kako nastaju profesionalne predstave i uvid u rad profesionalaca, usavršio se u onome što voli i radi te bi se otvorila suradnja između profesionalaca i voditelja dramskih skupina. Najvažnije je u svemu da skupina napreduje, uči i uživa radeći ono što voli i bez pritiska. Uspjeh predstave na LiDraNu samo je jedan od pokazatelja vrijednosti skupine, ali ne i najvažniji. Voditelj se ne bi trebao opterećivati ako predstava nije predložena za višu razinu i/ili mu je ukazano na neke pogreške u predstavi jer na neuspjehu treba učiti, a na uspjesima graditi.