Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 266

Vedrana Juroš Prijedlog unapređenja Načela 3 LiDraNa su sloboda stvaralaštva učenika i osobno stvaralačko izražavanje te dobrovoljnost sudjelovanja. Polaznici i voditelji dramskih grupa s uzbuđenjem svake godine iščekuju početak LiDraNa. Na LiDraNu predstave prosuđuju stručnjaci kojima je najvažniji umjetnički dojam, dok se autori predstave vode pedagoškim ciljevima. Kako je već spomenuto, većina nesporazuma između povjerenstva i voditelja proizlazi iz nemogućnosti da se na okruglim stolovima razgovara o kriterijima samih voditelja i specifičnim pedagoškim ciljevima koje voditelj prilagođava mogućnostima djece u skupini. Stoga se ovim radom predlaže promjena komunikacijskoga modela na okruglome stolu. Kada bi se okrugli stol održavao odvojeno za učenike i voditelje, povjerenstvo bi razgovorom s djecom dobilo drugačiji pogled na predstavu i saznalo jesu li oni u stvaranju predstave aktivno sudjelovali. U razgovoru s voditeljima postali bi svjesniji problema s kojima se voditelji susreću i individualnoga napretka djece. Predstava na najbolji mogući način (nekad uspješnije, nekad manje uspješno) pomiruje pedagoške i umjetničke ciljeve stvarajući pritom bolje ljude, tolerantno društvo koje (samo)kritički promatra, stvara, ali i prosuđuje. Smisao LiDraNa jest razvoj umjetničkih sposobnosti, no ne smijemo zanemariti njegov pedagoški aspekt. Stoga je prijedlog ovoga rada veća zastupljenost dramskih pedagoga u radu prosudbenih povjerenstava na svim razinama Smotre. Dramski pedagozi imaju iskustvo rada s djecom pa predstavu promatraju kroz prizmu pedagoških ciljeva, a njihovo mišljenje moglo bi pomoći i ostalim stručnjacima u povjerenstvu da sveobuhvatnije sagledaju predstavu. Iako se, naravno, ni povjerenstvo uvijek ne slaže u prosudbi, a i vrlo je individualno što se nekome sviđa ili ne sviđa. 3 Dokument LiDraNo 2018.; mrežne stranice Agencije za odgoj i obrazovanje.