Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 264

Vedrana Juroš Prosudbeno je povjerenstvo na LiDraNu krajnji i stručni umjetnički procjenitelj uspješnosti pojedine školske predstave. Kvalitetu predstava na LiDraNu procjenjuje imenovano povjerenstvo za prosudbu dramsko- scenskoga stvaralaštva koje čine stručnjaci, priznati i cijenjeni umjetnici, uglavnom kazališni redatelji i akademski glumci. Njihova je zadaća da gledajući predstave stručno i objektivno procjenjuju kvalitetu i uspješnost svake predstave. U prosudbama se, dakako, vode umjetničkim ciljevima i daju pogled s umjetničkoga aspekta, iz perspektive struke. To se od njih i očekuje kako bi voditelji i učenici dobili povratnu informaciju o svome radu, saznali koje su jake strane njihove predstave, što je bilo dobro, a što bi sljedeći put moglo biti bolje, gdje je prostor za poboljšanje, ali i kako bi dobili potvrdu svoga rada što je vrlo motivirajuće, kako za djecu, tako i za njihove voditelje. Na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje navedene su odrednice za prosudbu dramsko-scenskoga stvaralaštva (LiDraNo 2018), a to su: • • • • inovativnost teme i scenskoga pristupa, aktualnost predloška, primjerenost teksta zrelosti izvođača, primjerenost glumačkome potencijalu, iz interpretacije izvođača treba biti vidljivo razumijevanje onoga što se govori pravilna dikcija, artikulacija suigra (predstava treba biti rezultat zajedničkoga rada družine) inovativnost i kreativnost te funkcionalnost scenskih rješenja (scenografija, glazba, kostimografija). Prosudbeno povjerenstvo vodi se navedenim odrednicama kada ocjenjuje cjelokupni dojam neke predstave. Svoje mišljenje potom iznosi na zajedničkom okruglom stolu s učenicima i voditeljima.