Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 263

-256 LiDraNo svojim propozicijama uvelike utječe na stvaralaštvo skupine. Najčešći je problem vrijeme održavanja. Naime, LiDraNo se održava svake školske godine odmah na početku drugoga polugodišta i zbog toga je vrlo teško u tako kratkom vremenu pripremiti predstavu. Za sve izvannastavne aktivnosti, pa tako i dramske skupine, predviđena je satnica od jednoga školskog sata tjedno, tj. 35 sati godišnje. Školska godina ima 35 tjedana, dok u prvome polugodištu ima samo 16 tjedana. Ako se želi prijaviti na LiDraNo, skupina mora imati gotovu predstavu prije Božića, odnosno do kraja prvoga polugodišta. Uzmemo li u obzir kaotičan početak svake školske godine, slaganje rasporeda zbog čega skupini treba i nekoliko tjedana da se oformi, zatim blagdane i nenastavne dane jasno nam je da se taj broj značajno smanjuje. Za pripremu predstave, uključujući sve dramske aktivnosti koje joj prethode te u konačnici uvježbavanje, učiteljima je na raspolaganju samo desetak sati. Stoga je tih desetak sati nužno što efikasnije iskoristiti i što prije prijeći na ideju i improvizacije koje vode samoj predstavi spremnoj za izvođenje na pozornici. Dakle, vremena nema dovoljno pa je, kako sam već spomenula, rijetkost da na prvoj razini LiDraNa skupina izvodi predstavu uigrano i sigurno. 2 Prema važećim propozicijama (LiDraNo 2018), skupina može nastupiti s jednim od tri scenska izraza: dramsko-scenskom igrom, lutkarskom predstavom i recitalom (skupno govorenje teksta), a u predstavi može nastupiti do deset učenika. Često ima mnogo više zainteresiranih pa voditelj treba jačati zajedništvo u skupini kako ne bi došlo do natjecateljske atmosfere. Smotra obuhvaća četiri razine: školsku razinu, općinsku razinu, zatim županijsku i posljednju, državnu razinu za najuspješnije predstave koje su prošle sve prethodne razine. Teško je ne zapitati se što točno znači najuspješnije i koji su kriteriji koje predstava mora zadovoljiti kako bi bila predložena za višu razinu? 2 http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=6374:smotra-literarnog- dramskog-scenskog-i-novinarskog-stvaralatva-lidrano-2018-&catid=294:lidrano--literarno- novinarsko-i-dramsko-scensko-stvaralatvo&Itemid=0