Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 259

-252 učenicima uvjerljiva kako bi se s njom mogli poistovjetiti i vjerovati u ono što rade. Kada su motivirani, učenici unose svoje ideje u radnju i osobnost lika, lakše usvajaju sitne sugestije i tako zajednički nastaje predstava. O važnosti teme kazuje nam i literatura ”čim se počnete baviti radom na predstavi, morate uzeti u obzir svrhu i poruku. Treba imati na umu temu predstave i kako se ljudi ponašaju u stvarnom životu“ (Scher i Verrall 2006: 19). Važno je poštivati individualne razlike između učenika i podijeliti uloge prema tome kome odgovaraju. Često treba prilagoditi uloge učenicima jer nemaju svi jednake sposobnosti i na taj način stvoriti ozračje u kojem se svi osjećaju uspješno i opušteno. Važno je poticati suradnju kako ne bi došlo do pretjerano natjecateljske atmosfere. Nakon toga preduvjeta učenici se sami počinju igrati na sceni i na njima se vidi koliko uživaju u tome što rade, a ”dijeleći kroz zajednički odgojno-obrazovni proces i stvaralački rad, probleme, napore te zadovoljstva zbog stjecanja znanja i postignutih učinaka, članovi skupine uzajamno se osnažuju stvarajući tako pretpostavke za sljedeći korak, a to je drama kao javni čin, predstava, kazalište” (Fileš i dr. 2008: 15). Kada su učenici opušteni, učitelj im ukazuje na to da su greške tijekom predstave sasvim uobičajene i zapravo, nisu greške jer za njih nitko, osim glumaca ne zna te da se pogreške uvijek mogu izvući međusobnom podrškom i povjerenjem. Učenici to vrlo lako prihvaćaju. Kada su uloge podijeljene, a učenici zaigrani na sceni, naš je cilj postignut. Osim pedagoških ciljeva koji, kako sam već spomenula, dominiraju, za uspješnost neke predstave važni su i umjetnički ciljevi jer ako su zadovoljeni svi pedagoški kriteriji, a umjetnički nisu, voditelj vjerojatno neće biti zadovoljan. Neki od umjetničkih ciljeva kojima voditelji mogu težiti su: • • • • aktualnost teme jasna dramaturška radnja dinamičnost predstave zanimljiva glazba u službi radnje