Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 258

Vedrana Juroš Navedeni ciljevi neki su od onih kojima se u svome radu vodi autorica: • • • • • • • • • • • • • • • prilagodba teme dobi i sposobnostima učenika motivacija/interes učenika za temu dobar osjećaj na sceni opuštenost na sceni zaigranost uživanje djece u radu razvoj potencijala djeteta i darovitosti njegovanje umjetničke slobode izražavanja pojedinca poticanje kreativnosti međusobno povjerenje poticanje suradnje i podrške uvažavanje individualnih razlika i sposobnosti prilagodba uloge pojedincu napredak svakog učenika priprema djece za veliku scenu. Voditelj ne odabire učenike prema sposobnostima, nego se učenici uključuju prema vlastitim interesima. Oni se prema Nastavnome planu i programu (2006) uključuju prema želji jer se izvannastavna aktivnost organizira za sve učenike, kako za učenike prosječnih sposobnosti ili darovite učenike, tako i učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s teškoćama. U nižim razredima voditelji uglavnom rade s učenicima svoga odjela jer s njima imaju najveću satnicu i najviše vremena na raspolaganju, dok je mnogo teže, a često i nemoguće uključiti učenike ostalih odjela (suprotne smjene, druge slobodne aktivnosti, dodatna nastava, dopunska nastava, produženi boravak i sl.). To ima i svoje prednosti jer učitelj dobro poznaje svoje učenike i njihove interese. Kada dobro poznajemo svoje učenike, njihovu dob i sposobnosti, lakše je odabrati temu oko koje ćemo graditi predstavu. Tema bi trebala biti aktualna, ali je važnije da je prilagođena dobi i sposobnostima učenika te