Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 256

Vedrana Juroš Uvod Učenici nižih razreda osnovne škole često kao izvannastavnu aktivnost odabiru dramsku skupinu. Za ovu se aktivnost odlučuju jer ju povezuju s kazalištem za djecu, predstavama koje su gledali, glumom, a ponajprije igrom. Aktivnost u dramskoj skupini mnogo je više od toga. Ona se bavi dramskim odgojem čiji je sastavni dio dramsko stvaralaštvo. Dramsko stvaralaštvo podrazumijeva i sve dramske aktivnosti koje prethode nastanku predstave te samo prikazivanje predstave. Međutim, dramski je odgoj puno više od toga jer je usmjeren ”na razvitak djeteta kao cjelovite osobe, njegova je svrha odgajanje za život” (Rimac Jurinović 2016: 55). Voditelji dramskih skupina u nižim razredima škole najčešće su učitelji razredne nastave. Učitelji/voditelji su prvenstveno pedagozi koji se vode općim odgojno-obrazovnim ciljevima, poput formiranja učenika kao osobe, razvijanjem spoznaje o sebi i drugima, razvijanjem moralnih načela, kritičkoga mišljenja i dr. Oni individualno na početku svake školske godine planiraju i programiraju aktivnosti svoje dramske skupine. Pritom određuju i ciljeve koje žele ostvariti. Ciljevi dramskopedagoškoga rada Ciljevi rada u dramskim skupinama proizlaze iz ciljeva dramskoga odgoja i nisu propisani, već ih određuje svaki voditelj individualno. Oni uglavnom proizlaze iz dramskopedagoške literature i iskustva rada u skupini. Cilj rada dramske skupine nije samo predstava, ona je krajnji rezultat pa tako u ”radu dramske družine sve što je prethodilo predstavi, jednako je važno, a za učenike i za dramskog pedagoga najčešće i važnije od samoga kraja” (Lekić i dr. 2007: 178). Cilj rada u skupini trebao bi biti razvoj učenika kao pojedinca, jačanje samopouzdanja, razvoj govornih i izražajnih sposobnosti, mašte i stvaralaštva, razvoj motoričkih sposobnosti, a slijedom toga i nadogradnja moralnih vrijednosti, društvene svijesti, (samo)kritičnosti, suradnje i dr.