Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 255

- 248 Vedrana Juroš Osnovna škola Prečko, Zagreb vedranapz@gmail.com Iskustvo iz prakse ŠTO SE SVE PROCJENJUJE U DRAMSKOME STVARALAŠTVU UČENIKA NIŽIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE? Sažetak U radu se bavim problematikom procjene uspješnosti školske predstave koju izvode učenici nižih razreda osnovne škole. Rad u dramskoj skupini ponekad rezultira predstavom. Voditelj dramske skupine prva je osoba koja procjenjuje uspješnost predstave. Neke školske dramske skupine svoje predstave prijavljuju na Smotru literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva LiDraNo. Na LiDraNu uspješnost školske predstave procjenjuje povjerenstvo koje uglavnom čine profesionalni umjetnici. Povjerenstvo predstavu prosuđuje s umjetničkoga aspekta te su njihovi komentari najčešće vezani uz tehničku izvedbu predstave. Međutim, voditelji skupina u svome se radu vode pedagoškim ciljevima i njih stavljaju na prvo mjesto. Ponekad se nakon LiDraNa događa nezadovoljstvo voditelja koje proizlazi iz nemogućnosti da se na okruglim stolovima aktivno razgovara i o njihovim kriterijima i o specifičnim pedagoškim ciljevima koje voditelj prilagođava mogućnostima djece u skupini, budući da jedini ima uvid u cijeli proces rada i individualni napredak svakoga djeteta. Stoga se radom predlaže promjena komunikacijskoga modela na okruglom stolu kako bi se poboljšala komunikacija između povjerenstva i voditelja dramskopedagoških skupina. Ključne riječi: LiDraNo, pedagoški ciljevi, školska predstava, umjetnički ciljevi