Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 216

Slavica Benčik Od napuštenoga psa, kojeg u tajnosti hranimo u kotlovnici škole, do predstave s interaktivnim elementima - lak je i zabavan put. Sve navedene aktivnosti – posjeti, susreti, praktičan rad sa psima u Azilu i psima lutalicama u kvartu, socijalizacijske i kreativne aktivnosti bile su, kada je riječ o predstavi, potporne metode za ostvarenje uvjerljive autorske dramske igre. Paralelno s našim terenskim aktivnostima, po povratku u zatvoreni svijet naše igraonice, proigravali bismo primjenom dramskih igara, vježbi i improvizacija susrete sa psima. Nakon likovnoga oslikavanja portreta naših pasa, pokušavali smo ih dramski predstaviti. Ti su pokušaji bili spoj mašte, želja i stvarnosti. Ulazili bismo i izlazili iz karaktera pasa, stavljali ih u različite situacije, odnose i polako stvarali Pseće monologe. Te bih monologe u određenom razvojnom trenutku zapisala i tada bismo počeli raditi na tekstu. Redovite dramske radionice, sastavljene od različitih dramskih, plesnih i vježbi opuštanja te zamišljanja, u središtu kojih je sada bio rad na tekstu, vodile su nas do predstave. U trenutku kada sam osjećala da djeca vladaju likom, tekstom i cijelom pričom, počele su scenske probe dijela predstave u kojemu nije bio predviđen angažman publike. Interakcija s publikom bila je predviđena za drugi dio predstave, koji smo zamišljali i o kojemu smo maštali za vrijeme proba. S velikim nestrpljenjem djeca su iščekivala dramski nastup, koji u drugom dijelu poziva publiku da u manjim skupinama pokuša osmisliti vlastita rješenja problema napuštenih pasa. U završnome dijelu predstave, publika na pozornici iznosi svoja kreativna rješenja, da bi na samom kraju svi sudionici predstave na pozornici s transparentima pjevali pripjev pjesme o psu lutalici te se rastali u nadi i dobroj vjeri kako će naša kreativna rješenja pronaći put do ostvarenja. Predstavu je bilo lako i zanimljivo raditi jer je motivirana dječjom, snažnom željom za pozitivnom društvenom promjenom, jer su djeca glumila stvarne pse s kojima su se redovito družila, a u predstavi su ulazila u situacije koje su proživjela u stvarnosti, cijelim svojim bićem.