Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 213

-206 Pretpostavka ozbiljnoga rada s djecom bila je njihova radost, volja i htijenje za javnim progovaranjem, igranjem i usavršavanjem. U opisanome procesu našega rada, do četvrte faze, tj. do scenskih proba, mogu se otkriti elementi procesne drame. Navedeni elementi posebno su vidljivi kada je riječ o poetskom nastupu ili kratkoj dramskoj predstavi/igri, koje smo prije svega radili uživajući u pounutarnjivanju pjesničkih slika i traganju za vlastitom interpretacijom, kao i u građenju i igranju dramskih svjetova. Elementi procesne drame vidljivi su i u procesu rada na angažiranoj predstavi s interaktivnim elementima, iako je ona od samoga začetka, po svojoj naravi, vođena predstavljačkom željom i potrebom komuniciranja sa svijetom izvan naše igraonice/radionice, kako bi se u vanjskom svijetu dogodile pozitivne promjene. Smišljanje priča, istraživanje likova i različitih smjerova razvoja radnje, igranje s prebacivanjem radnje u drugačiji kontekst i sl., kada je riječ o predstavi temeljenoj na vlastitom iskustvu, prema autorici Ivi Gruić, neki su od načina korištenja procesne drame prilikom rada na predstavi. Također, kada je riječ o predstavi temeljenoj na gotovom tekstu ili priči, kaže Gruić, procesnom dramom mogu se analizirati likovi, proširivati razumijevanje dramskoga svijeta kojeg priča gradi i sl. Opis procesa rada na angažiranoj predstavi s interaktivnim elementima LJUDI UPOZNAJU PSE - TV SHOW , u sklopu projektnih aktivnosti Petkom u Azilu za pse Fotografija 1.