Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 211

-204 istraživačku inicijativu i koji ih potiču na intelektualni, emocionalni i kreativni angažman. Dijete, prema Slunjski (2012), u kvalitetnom odgojno- obrazovnome i stvaralačkome procesu nije konzument sadržaja učenja, nego kritički suistraživač u dijalogu s drugom djecom i odgojiteljem, učiteljem ili voditeljem, koji i sam kontinuirano uči. Metode koje sam koristila u ovoj fazi su susreti, posjeti, terenske aktivnosti, istraživačke, praktične, socijalizacijske i najrazličitije kreativne aktivnosti. U trećoj se fazi rada na predstavi dramski sati održavaju svaki dan u trajanju od jednoga sata i 30 minuta te se u njima poštuje uobičajena struktura dramskoga sata. Cilj im je dječju ideju/interes/potrebu/teškoću/ temu razviti u priču, integrirajući sve prikupljene informacije, doživljaje i otkrića prošlih aktivnosti u jednu cjelinu koju zovemo predstavom. Od vježbi za tijelo, um i duh, preko dramskih, pripovjedačkih igara i improvizacija te puno razgovora dolazili smo do cjeline koja je u jednom trenutku dobila početak, sredinu i kraj, a što bi bilo odraz zajedničke teškoće, želje, potrebe ili interesa. Budući da se radi o djeci prvoga i drugoga razreda osnovne škole, kao voditeljica, promatračica i inspiratorica grupe, našu bih igru zapisala. Nakon toga čina krenuli bismo s uvježbavanjem teksta, ali i dalje u akciji. Djeca su tekst lako pamtila jer su ga sama izrodila, bile su to njihove rečenice koje sam ja kao voditeljica stavila u pravilan gramatički, pravopisni oblik i književni jezik. Posložila sam ideje, znanja, iskustva i doživljaje u smislenu cjelinu. Potom je nastavljen ciljani rad na tijelu, glasu, govoru, osvajanju prostora, osvješćivanju sebe i drugoga u ulozi, pantomimi dodira, liku, karakteru, pamćenju, propitivanju i provjeravanju svakoga dijela igre, lika, govora i pokreta. Tijekom rada, Slunjski u Tragovima dječjih stopa piše, kako se posebno cijeni i potiče kritička provjera, zajednička refleksija i otvorena rasprava, kako voditelja s djecom, tako i djece međusobno. Uz sve navedeno u radu sam svakodnevno provlačila vježbe opuštanja, disanja, kratke vizualizacije i male meditacije. Ova je faza rada gotova u trenutku kada djeca i voditelj zajedničkim snagama dođu do estetski privlačne, jasne i razumljive igre.