Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 210

Slavica Benčik Strukturu procesa rada na dramskoj predstavljačkoj formi koja se s vremenom iskristalizirala i ponavljala u našem radu, podijelit ću na četiri razvojne stvaralačke faze. Prva je faza stvaranje pozitivne mikroklime u grupi, prikupljanje dokumenata o djeci i njihovim interesima, potrebama te određivanje teme i sadržaja predstave. Djeca i voditelj zajedničkim pravilima ponašanja, različitim dramskim, plesnim, likovnim, glazbenim, socijalizacijskim igrama, vježbama i tehnikama nenasilne komunikacije stvaraju prostor sigurnosti, slobode, povjerenja, prihvaćanja i grupnoga povezivanja. Zajedno otvaraju putove slobodnoga, individualnoga progovaranja svakog pojedinog djeteta o samome sebi, da bi voditelj na kraju osjetio sličnosti, različitosti te otkrio zajednički cilj i interes grupe. Ta faza prožeta je slobodnim dječjim igrama, koje će se zadržati tijekom svih faza rada, nekad u cijelosti, a ponekad u nekim elementima kao osnova rada na predstavi. U prvoj fazi voditelj prikuplja dokumente o djeci, a dokument je sve – papirić, crtež, konstrukcija/instalacija - od najrazličitijih prirodnih, potrošnih i otpadnih materijala, fotografski ili videozapis dječjega gospodarenja vremenom, prostorom i svim dostupnim predmetima, audiozapis spontanih dramskih razgovora i iskaza, voditeljev dnevnik praćenja i dr. Dokumentacija predstavlja svojevrsni alat za promatranje procesa učenja i stvaranja djece, koji odgajateljima, učiteljima i voditeljima dramskih skupina omogućuje bolje razumijevanje, a time i osiguranje kvalitetnije podrške tom procesu (Slunjski 2012). Dokumenti se zajedno s rezultatima ciljanih aktivnosti izlažu u prostoru kao podsjetnici i pozivi na razgovore, zajednička razmišljanja, osvrte o sebi i drugome te kao pomagala u razvijanju metakognicije. Na osnovu prikupljenih dokumenata, kontinuiranih razgovora i refleksija, iskristalizirat će se zajednički cilj, interes, potreba ili teškoća grupe. Bit će to osnovni motiv i tema predstave. Druga je faza rada na predstavi istraživačka faza. Djeca i voditelj usmjereni su na istraživanje odabrane teme. Kvalitetno oblikovan proces učenja i stvaranja je onaj u kojem odgajatelj, učitelj ili voditelj ne dominira, niti izravno poučava, nego stvara uvjete koji pobuđuju dječju znatiželju,