Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 207

-200 Zajednički su im – preuzimanje uloge/uloga, alterniranje vremena i prostora te situacijske transformacije. Edita Slunjski u Integriranom predškolskom kurikulumu iz 2001. godine piše o dramskoj igri koja potiče cjeloviti razvoj djeteta, odnosno potiče društveni, emotivni i intelektualni aspekt dječje osobnosti. Zbog svojih razvojnih potencijala može obogatiti institucijsku praksu učenja/poučavanja. Bolton (cit. prema Rasmussen i Wright 2001) ukazuje na dramsku igru kao instrument učenja, tvrdeći da ona posjeduje potencijal stvaranja novoga znanja. Dramska igra nije ograničena samo na edukacijske institucije (vrtić, škola), već se može događati i u različitim neformalnim i izvaninstitucijskim kontekstima kreativnih igraonica i radionica. Zdenka Đerđ (1998) govori o kazalištu kao najizraženijem i najsloženijem obliku stvaralačke igre te o sličnostima kazališta i najjednostavnije dječje igre. Kao zajedničke elemente spontane dječje igre i kazališne predstave, Zvjezdana Ladika (1970) navodi: situaciju kao da, transfiguraciju (poistovjećivanje djeteta s nekim ili nečim), svjesnu samoobmanu (dijete sakrije igračku pa je traži) i pravila dječje igre, odnosno dogovaranje djece prije igre jednako je dramatizaciji nekoga teksta. Zbog svih navedenih osobina dramske igre, kao i igre općenito, svoj sam program osmislila na načelima dramske pedagogije i pedagogije opuštanja. Radilo se o integriranom programu za buđenje i razvijanje cjelovite dječje osobnosti, koji sam osmišljavala, provodila i razvijala desetak godina u produženom boravku u Osnovne škole Mladost u Osijeku. Svake godine, na zahtjev roditelja i djece, provodila sam projekt Razlog za nadu prema istoimenoj knjizi Jane Goodall, čiji su život i djelo bili naša inspiracija. Radilo se o obliku integriranoga kurikuluma u kojemu djeca, kako kaže Jackman (cit. prema Slunjski 2012), prema vlastitim interesima i mogućnostima, u suradnji s drugom djecom i uz nenametljivu asistenciju voditelja, poduzimaju različite istraživačke, praktične i kreativne aktivnosti