Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 202

Ana Marija Cimaš • razvoj slušne percepcije govorom i prostorne kretanjem kroz prostor u određenim smjerovima i određenim pokretima • razvoj sposobnosti prilagođavanja novim promjenjivim situacijama iz uloge bez straha • razvoj pozornosti i pamćenja ponavljanjem teksta • razvoj slušanja i razumijevanja govora, modulacija, dikcija • razvoj sposobnosti rješavanja problema traženjem rješenja i podjelom uloga u timskom radu • razvoj želje za samostalnim čitanjem i pričanjem priča te dramatizacijom poznatih/novih slikovnica i pripovijetki. Djeca su tijekom cijeloga projekta uživala u dramsko-scenskim igrama u kojima su spoznala sebe i svijet oko sebe, izgradili se emocionalno, intelektualno, moralno i socijalno.