Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 198

Ana Marija Cimaš uvod Projekt je provođen tijekom cijele pedagoške godine u starijoj dobnoj skupini Dječjeg vrtića Lojtrica, u sklopu programa predškole i zadaća razvoja socijalnih i komunikacijskih kompetencija i stvaralaštva na materinskome jeziku. Započeo je idejom razvoja pozitivne slike o sebi i razvoja sposobnosti prepoznavanja i izražavanja emocija verbalnom i neverbalnom komunikacijom putem dramatizacije literarnih djela i igrokaza. Putem književnoga stvaralaštva i dramskoga izričaja željeli smo kod djece potaknuti socio-emocionalni razvoj, odnosno razvoj samovrednovanja (uspješnost, samoinicijativnost, ustrajnost, samoprocjena - što mogu bolje ili što ne mogu, ovo sam učinio/učinila dobro, ono nisam...) te stvaranje bolje slike o sebi kao uspješnom djetetu koje posjeduje određene vještine i kompetencije. Osvijestiti kod djece ono u čemu su dobri i pohvaliti ih za to, ali isto tako ih potaknuti da nešto u čemu nisu toliko dobri razvijaju i budu uporni. U okviru projekta djeca su posjećivala kazalište, crtala i izmišljala slikopriče, izrađivala štapne lutke od različitih pedagoški neoblikovanih materijala, kreirala male scenske igre i izražavala se simboličkom igrom. Praktično iskustvo pokazuje nam da putem simboličko-imitativne igre djeca jačaju kreativnost i imaginaciju jer u igri slobodno istražuju, kombiniraju, iskušavaju nove ideje izražavajući se na svoj način. Simbolička igra usmjerava dijete u razvoju divergentnih sposobnosti, posebice dramske igre u kojima djeca izmišljaju maštovite uloge i priče. ”Dijete koje ima mogućnost igrati se lutkom brzo nauči voljeti sebe kao jedinstveno biće. Pomažući mu da sebe vidi u takvom svjetlu i da se dobro osjeća zbog svojih zamisli i onoga što čini, omogućujemo mu da stekne osjećaj samopouzdanja i važnosti” (Ivon 2010: 40).