Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 191

-184 Lukić, Darko. 2016. Uvod u primijenjeno kazalište – čije je kazalište? Zagreb: Denona d. o. o. Oddey, Alison. 1994. Devising #eatre. London i New York: Routledge. Prendergast, Monica i Julijana Saxton. 2009. Applied #eatre: International Case Studies and Challenges for Practice. Bristol, UK/Chicago, USA: Intellect. Rogošić, Višnja. 2013. O skupno osmišljenom kazalištu danas: pojmovlje, status i značajke. U: Umjetnost riječi LVII, 1-2: 81–113. Mrežni izvori Eurostat. Statistički podaci o migracijama i migrantnom stanovništvu. http:// ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php title=Migration_and_migrant_population_statistics/hr. 16. srpnja 2018. Green-Rogers, Martine Kei. 2016. What is devised theatre? U: $e $eatre Times. https://thetheatretimes.com/what-is-devised-theatre/. 20. srpnja 2018. Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=main. 18. srpnja 2018. Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti. 2016. U: Knjižnica Instituta za migracije i narodnosti http://www.imin.hr/c/document_library/get_file?uuid=8aa80cd9- f191-4f01-b4cb-a302b8d14a0d&groupId=10156. 16. srpnja 2018. Mijatović, Miroljub. Dramski postupci u nastavi b/h/s jezika i književnosti. http://www.bnp.ba/dols/doc/DRAMSKI_POSTUPCI_U_NASTAVI.pdf. 19. srpnja 2018. Strefa Wolnosłowa. http://strefawolnoslowa.pl/?lang=en. 28. lipnja 2018. UPSET. Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom. http:// upset.hr/hr/. 5. listopada 2018.