Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 190

Jelena Kovačić Na kraju svega, primijenjeno kazalište, ”u tim svojim angažiranim djelovanjima, teži potpunom i neometanom osiguravanju kulturnih, jezičnih, vjerskih etničkih i drugih prava svih pojedinaca i skupina u društvu, slobodno izražavanje i uvažavanje svačijih posebnosti i različitosti, ravnopravnosti svih religioznih uvjerenja, svjetonazora, kulturnih posebnosti, rodnih identiteta, zdravstvenih, tjelesnih i društvenih različitosti” (Lukić 2016: 246). Stoga, svjedoci smo da dramskim stvaralaštvom možemo potaknuti internacionalni dijalog koji će, u konačnici, možda i postati dijalog pravednijega ravnopravnijeg društva i društva koje se temelji na promjeni i prihvaćanju. Literatura Fileš, Gordana i sur. 2008. Zamisli, doživi, izrazi! Dramske metode u nastavi hrvatskog jezika. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj – Pili poslovi d. o. o. Gruić, Iva, Maša Rimac Jurinović i Jelena Vignjević. 2018. Kazališna/dramska umjetnost u odgojno-obrazovnom procesu: prijedlog klasifikacije i pojmovnika. U: Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra. Ur. Ana Petravić i Ana Šenjug Golub. Zagreb: ITG d. o. o.: 119-128. Gruić, Iva. 2002. Prolaz u zamišljeni svijet – procesna drama ili drama u nastajanju. Zagreb: Golden marketing. Krušić, Vladimir. 2007. O dramskom odgoju – osnovni pojmovi. U: Igram se, a učim! Dramski postupci u razrednoj nastavi. Ur. J. Radetić-Ivetić. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj i Pili poslovi d. o. o.: 13-15. Krušić, Vladimir. 2012. Opće paradigme moderne dramske pedagogije. U: Paradigme moderne hrvatske dramske pedagogije: razvoj dramsko-pedagoških ideja u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća. Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 327 str.