Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 188

Jelena Kovačić Zaključak: dramsko stvaralaštvo kao internacionalni dijalog Primijenjeno je kazalište zajednički nazivnik za sve izvedbene prakse, čije je svojstvo određena praktična nakana i primjena izvedbene metodologije i njezinih tehnika s nekim konkretnim, društvenim ciljem. Kazalište za obrazovanje ili drama za odgoj i obrazovanje je oblik primijenjenoga kazališta koje se koristi kazališnim izvedbama i dramskim pismom za postizanje različitih obrazovnih, pedagoških, prosvjetnih, ideoloških i odgojnih ciljeva. Dramsko je stvaralaštvo tip aktivnosti dramskoga odgoja koji se vezuje uz umjetničku mogućnost dramskoga medija, odnosno izvedbu, a koji uz savladavanje izvođačkih vještina potiče osobni i društveni razvoj pojedinca. Jedan je od mogućih ciljeva i bolje uključivanje migracijskih skupina (dramskim stvaranjem) u novu društvenu zajednicu. Takav cilj ima i umjetničko-edukativna organizacija Strefa Wolnosłowa, a imala sam priliku biti članom njezine skupine 2016. godine. Skupnim osmišljavanjem, dramskom metodom koja je sve više prisutna i u hrvatskim odgojno- obrazovnim procesima, nastala je predstava I have drawn more than you can see here. To, višemjesečno, iskustvo obogatilo me za cijeli život. Iako sam u drugu zemlju otišla (samo) studirati, usudim se reći da sam se susrela s problemom integracije. Ova organizacija, osim što me poučila o migracijama te problemima integriranja migracijskih skupina, pomogla mi je u uklapanju u novu sredinu, upoznala me s poljskim jezikom, spojila me s ljudima različitih nacionalnosti te, najviše, stvorila toplo ozračje tadašnjega novog nepoznatog doma. Kad ljudi migriraju u nepoznate, daleke krajeve, primorano ili svojevoljno, suočavaju se s mnogim problemima – uklapanjem u novu sredinu, savladavanjem novih pravila, učenjem novoga jezika. Štoviše, ako su pri prvome susretu s društvom stigmatizirani zbog boje kože, nacionalnosti ili religije, proces integracije bit će im još teži. To nam dokazuje i skupno osmišljena predstava Govori glasnije u kojoj emigrantica iz Bosne i Hercegovine dolazi u Zagreb za boljim životom te nailazi na mnoge probleme i ksenofobiju. Upoznavanjem društva naše zemlje s navedenim problemima kulturom i umjetnošću, pomogli bismo pri stvaranju ravnopravnije budućnosti.