Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 180

Jelena Kovačić Tako su poticaji za stvaranje naše predstave bili događaji iz 2015. godine vezani uz dolazak izbjeglica u Europu te reakcije (poljskoga) društva na taj fenomen. Inspiracija za rad multigeneracijske grupe crpila se iz djela 2 Sjećam se Georgesa Pereca čiji su roditelji bili primorani emigrirati iz Poljske za vrijeme Drugoga svjetskog rata te su stradali kao neprihvaćena marginalna skupina tadašnje vlasti. Većina sudionika multigeneracijske skupine Stefa Wolnosłowa bili su migranti ili imigranti, stranci koji su svojevoljno ili primorano došli živjeti u Varšavu, ali isto tako Poljaci koji su se svojevoljno priključili ovakvome načinu rada. U konvencionalnoj predstavi glumci su izabrani zbog specifične uloge kojoj odgovaraju, manje zbog političkoga, pedagoškoga ili umjetničkoga uvjerenja. U alternativnoj kazališnoj praksi, poput ove, sudionici vlastitim životima pridonose procesu i konačnom produktu (Oddey 1994) što i je glavna bit primijenjenoga kazališta, kao i ove multigeneracijske skupine. Primijenjeno je kazalište bliski, izravni odraz stvarnoga života s otvorenom političkom namjerom podizanja svijesti i generiranja promjena, a karakterizira ga kolektivni pristup stvaranju kazališnih djela u kojima sami sudionici postaju svjesni promjene i postaju sposobni za promjenu (Prendergast i Saxton 2009). Vođeni pitanjima – Čega se sjećamo, što smo zaboravili? – sudionici su stvorili autobiografske monologe koji su u konačnici postali dio scenarija. Izvedbe ovakve vrste i jesu sačinjene od niza monologa ili scenarija koji je nastao iz neke određene teme (Prendergast i Saxton 2009) što se razlikuje od tradicionalne drame. Konačni je produkt proizašao iz demokratskoga procesa istraživanja, koji se temeljilo na nizu improvizacija. 2 Georges Perec (1936. – 1982.) je francuski pisac, sin poljsko-židovskih useljenika stradalih u Drugome svjetskom ratu (Wikipedia). Sjećam se je fragmentarna priča o Parizu koja govori o sjećanjima, malim događajima svakodnevnoga života, o mjestima i pričama koje ne možemo pronaći u povijesnim knjigama, no one su značajno oblikovale tkivo svakodnevnoga života (Strefa Wolnosłowa).