Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 178

Jelena Kovačić kompetentno vođenje bilo koje aktivnosti u bilo kojem od triju dramskih područja (dramsko izražavanje, dramsko stvaralaštvo i dramska kultura). Dakle, radom u bilo kojem području sudionici upoznaju medij, uče pravila njegovoga funkcioniranja i mogućnosti. I konačno, iste se tehnike, metode i aktivnosti upotrebljavaju u raznim područjima dramskoga odgoja (Gruić i dr. 2018). Dramske su metode, odnosno “načini praktičnoga postupanja i djelovanja u dramskome odgojnom radu” (Fileš i dr. 2008: 11) složeniji oblici dramskoga rada. Te metode izdvajaju oblike koji imaju zadanu unutrašnju metodičku strukturu pri čemu ciljevi mogu varirati te imaju pravila o strukturiranju rada u većim cjelinama (Gruić i dr. 2018). Dramske (odgojne) metode, ”kao oblik aktivnog, iskustvenog, istodobno osobnog i skupnog učenja, prepoznate su kao idealne za odgoj i oblikovanje“ (Krušić 2012: 21) samostalnoga, samosvjesnoga i odgovornoga člana suvremenoga, demokratski ustrojenoga građanskog društva. Jedna od dramskih metoda je i skupno osmišljeno kazalište (Gruić i dr. 2018) – metoda koju sam iskusila tijekom rada na predstavi I have drawn more than you can see here. Skupno osmišljavanje predstave umjetničke organizacije Strefa Wolnosłowa Devised theatre jest sintagma koja se koristi u Velikoj Britaniji i Australiji, a nastala je u okviru britanskoga programa theatre in education (TIE) te se odnosila na skupine umjetnika koji su stvarali ”obrazovne programe, a ne samo drame“ (Rogošić 2013: 81). Devising u kazalištu u današnje vrijeme općenito označava ”stvaranje u okviru postojećih okolnosti, planiranje, izgradnju zapleta, smišljanje, a usto i izmišljanje” (Rogošić 2013: 81) te većina teoretičara iz toga područja (Baldwin, Oddey, Barton, Turner i Behrdnt) pojam devising ”prvenstveno vezuju uz djelovanje izvedbene skupine (od vremena u kojemu se javlja pa do danas)” (Rogošić 2013: 83).