Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 177

-170 Umjetnička organizacija Strefa Wolnosłowa Tu nailazimo na problem zbog različitih terminoloških određenja pojma kazalište za obrazovanje koje nudi literatura. Pojam dolazi iz britanskoga programa theatre in education (TIE), no hrvatski teoretičari koriste različite, usko povezane pojmove. Poznata teoretičarka toga područja Iva Gruić (2002) koristi naziv drama za odgoj, no napominje njegovu široku uporabu; bosansko-hercegovački pedagog i teatrolog Miroljub Mijatović govori o drami u obrazovanju (Dramski postupci u nastavi b/h/s jezika i književnosti), dok Vladimir Krušić (2012) u doktorskome radu govori o drami ili odgojnoj drami odnosno drami za odgoj. Zahvaljujući današnjim istraživanjima dramskih pedagoginja Ive Gruić, Maše Rimac Jurinović te jezikoslovke Jelene Vignjević (2018) usustavljuje se pojmovna klasifikacija i krovni termin postaje dramski odgoj koji se raščlanjuje na dramsku kulturu, dramsko izražavanje i dramsko stvaralaštvo. Dramsko izražavanje označava upotrebu drame kao sredstva osobnoga razvoja i metode poučavanja i učenja, dok se dramsko stvaralaštvo vezuje uz umjetničku mogućnost dramskoga medija, odnosno izvedbu (Gruić i dr. 2018). Iako autorice primarno govore o dramskome odgoju i dramskim aktivnostima za djecu i mlade, dramsko stvaralaštvo bez obzira na to ostaje u interesu istraživanja ovoga rada jer taj pojam nije usmjeren samo na aktivnosti za djecu i mlade. On ne označava pripremu za profesionalno bavljenje kazalištem, on uz savladavanje izvođačkih vještina potiče osobni i društveni razvoj pojedinca (Gruić i dr. 2018). Bilo koja vrsta dramske aktivnosti izrazito je privlačna jer djeluje ”holistički integrirajući intelektualnu spoznaju, proživljene emocije i estetski doživljaj u cjelovito iskustvo koje potkrepljuje i osnažuje svaki dalji korak osobnog aktiviteta sudionika usmjerenog bilo na učenje, na osobni rast, na javno izražavanje ili pak na liječenje” (Krušić 2007: 14). Bitno je napomenuti kako je povezanost ovih triju tipova aktivnosti snažna jer se bave istim medijem, a zbog toga je poznavanje zakonitosti medija i vještina manipuliranja osnovnim izražajnim sredstvima preduvjet za dobro i