Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 176

Jelena Kovačić Primijenjeno kazalište – kazalište za obrazovanje – dramsko stvaralaštvo Kako bismo bolje razumjeli sustav rada spomenute umjetničke organizacije, korisno je razjasniti njegovu teorijsku pozadinu. Izvedbenu praksu umjetničke organizacije Strefa Wolnosłowa možemo okarakterizirati kao primijenjenu. Primijenjeno je kazalište (engl. applied theatre) ”najprihvatljiviji zajednički nazivnik za velik broj izvedbenih praksa čije je temeljno svojstvo određena praktična nakana i primjena izvedbene metodologije i njezinih tehnika s nekim vrlo konkretnim (društvenim) ciljem, izvan područja čistog kazališta i izvedbenih aktivnosti usmjerenih isključivo na vlastite sposobnosti” (Lukić 2016: 15). To je, dakle, alternativna kazališna praksa koja se odvija u netradicionalnim okolnostima te, uglavnom, s marginaliziranim skupinama. Ona se odvija u prostoru koji ne mora biti definiran kao konvencionalna kazališna ustanova, sa sudionicima koji ne moraju biti profesionalni kazališni djelatnici i s publikom koja je zainteresirana za probleme kojima se ta praksa bavi (Prendergast i Saxton 2009). No, primijenjeno je kazalište krovni termin pod koji se smještaju različiti oblici kazališta: ”kazalište zajednice, društvene predstave, kazalište za društvene promjene, pučko kazalište, kazalište intervencije, drama za obrazovanje, kazalište za uključivi ruralni razvoj, sudjelujuće kazališne prakse, procesno kazalište, kazalište u zatvorima, kazalište u zdravstvu i obrazovanju, razvojno kazalište, kazalište za rješavanje sukoba i pomirenja, kazalište uspomena/sjećanja i tako dalje“ (Lukić 2016: 16). Darko Lukić (2016) navodi jedan od oblika kazališta koji nas ”uči kako da poučavamo druge“ (2016: 146), oblik koji se koristi kazališnim izvedbama i dramskim pismom za postizanje različitih obrazovnih, pedagoških, prosvjetnih, ideoloških i odgojnih ciljeva te napominje da spomenuti oblik kazališta daje izvanredne rezultate u ”procesima uključivanja u zajednicu imigranata i različitih kulturnih manjina” (Lukić 2016: 150). Riječ je o kazalištu/drami za obrazovanje.