Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 174

Jelena Kovačić uvod “Primijenjeno kazalište djeluje tako da učvrsti ili potkopa društveno- političke norme jer je njegova nakana jasnije pokazati načine na koji svijet funkcionira.” Monica Prendergast i Juliana Saxton U proteklih nekoliko godina sve se više susrećemo s pojmom migracije. 1 Od 2015. godine, kada je nastupila europska migracijska kriza, kojom su stanovnici afričkih i azijskih zemalja počeli migrirati u zemlje Europske unije, postajemo svjedoci i nacionalnih migracija. U statističkim podacima Eurostata iz 2017. godine navodi se da na migraciju utječe kombinacija gospodarskih, političkih, okolišnih i društvenih čimbenika. U državama podrijetla migranata to je čimbenik poticanja, a u zemljama odredišta čimbenik privlačenja (Statistički podaci o migracijama i migrantnom stanovništvu 2017). Zbog jačanja migracijskih tokova, ključno pitanje koje se nameće u svim europskim zemljama, pogotovo onima koje bilježe najveći broj migranata, jest pitanje integracije. Integracija se može definirati kao “proces uključivanja i prihvaćanja imigranata u glavne institucije, odnose i položaje u društvu primitka, ali i kao posljedicu racionalnih odgovora aktera na društveno okruženje” (Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku 2016). Radi se o dvosmjernom procesu prilagodbe između društva i (i)migranata, a najvažnije je napomenuti da integraciju treba promatrati i istraživati u odnosu na društvo i na njegova obilježja. Potencijalni načini bolje i brže integracije migracijskoga stanovništva mogu biti metode i oblici rada primijenjenoga kazališta. Takav primjer primijenjenoga kazališta postoji, a imala sam čast biti dio njegovoga kolektiva za vrijeme boravka na studiju u Poljskoj. 1 Migracija – sociol. seoba velikih grupa stanovništva s jednoga područja na drugo ili iz jedne zemlje u drugu