Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 173

- 166 Jelena Kovačić Teatar Tirena, Zagreb Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije jelena.kovacic0@gmail.com Stručni rad DRAMSKO STVARALAŠTVO KAO INTERNACIONALNI DIJALOG Sažetak Sve većim migracijama stanovništva postajemo svjedoci mnogobrojnih problema koje te migracije donose. Jedan je od problema sve teža integracija migracijskih skupina u zemlje primitka. Jedan od načina brže i bolje prilagodbe jest dramsko stvaralaštvo. U ovome radu bit će prikazana umjetničko–edukativna organizacija Strefa Wolnosłowa, koja skupno osmišljenim predstavama svoj fokus stavlja na zamagljene granice između umjetnosti i socijalne intervencije, propitujući aktualne probleme Poljske, Europe i svijeta. Organizacija Strefa Wolnosłowa međunarodnim, interdisciplinarnim aktivnostima i inicijativama koje uključuju imigrante i izbjeglice koji žive u Poljskoj, promiče interkulturalni dijalog, europske integracije i ljudska prava. Cilj je ovoga rada opisati osobno šestomjesečno iskustvo skupno osmišljenoga kazališnoga rada multigeneracijske grupe Strefe Wolnosłowe u kojoj sam se susrela s migrantima, imigrantima, izbjeglicama, internacionalnim studentima i Poljacima u kazalištu Powszechny. Isto tako, cilj je opisati i završnu produkciju/predstavu te iste grupe pod nazivom I have drawn more than you can see here koja je postala dio projekta ATLAS. Konačni je cilj, utemeljen na vlastitome iskustvu, predstaviti mogućnost takve prakse i u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. Ključne riječi: dramsko stvaralaštvo, integracija, migracije, praksa, skupno osmišljeno kazalište