Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 170

Snježana Čubrilo Literatura Boal, A. 2009. Igre za glumce i ne-glumce. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj – Pili-poslovi d. o. o. Category Archives: Inkluzija Roma. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj. http://www.hcdo.hr/category/projekti/inklroma/ 15. srpnja 2018. Dijete i kreativnost. 1987. Ur. Kroflin, Livija i dr. Zagreb: ČGP DELO, OOUR GLOBUS. Festival Kazališta potlačenog (18. MKFM). Pula. 2013. Pulski forum 2013. https://culturenet.hr/default.aspx?id=52760. 15. srpnja 2918. Fileš, Gordana i dr. 2008. Zamisli, doživi, izrazi! - Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika. Zagreb: HCDO i Pili promet d. o. o. Igrić, Lj. i dr. 2015. Osnove edukacijskog uključivanja. Zagreb: Školska knjiga. Inojezični učenik u okruženju hrvatskoga jezika. 2012. Ur. Češi, M. i dr. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. Jelaska, Z. 2015. Ini hrvatski jezik i identitet – od stranoga do nasljednoga govornika. Zagreb. Zagrebačka slavistička škola. http:// www.hrvatskiplus.org/article.php?id=2319&naslov=ini-hrvatski-jezik-i- identitet-od-stranoga-do-nasljednoga-govornika. 18. srpnja 2018. Kazališni kamp. 2018. Teatar Tirena. http://www.tirena.hr/kazalisni-kamp. 20. srpnja 2018. Kunac, S. i dr. 2018. Uključivanje Roma u hrvatsko društvo:istraživanje baznih podataka. Zagreb. Centar za mirovne studije. https://pravamanjina.gov.hr/ UserDocsImages/ dokumentiUključivanje%20Roma%20u%20hrvatsko%20društvo%20- %20istraživanje%20baznih%20poda. 23. srpnja 2018.