Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 168

Snježana Čubrilo Interpretacija učeničkih odgovora u Upitniku Pitanje o materinskome jeziku (kojim jezikom govore kod kuće) postavljeno je ne bi li se kasnije moglo dovesti u vezu s jezičnim poteškoćama koje učenici kao inojezičari imaju, prepoznaju li u dramskome radu prepreke ili poticaje za svoj jezični napredak, a da se konkretnije to ne sugerira (ali se otvara mogućnost u pitanju što im je bilo teško). Samo je jedan učenik spomenuo zahtjevnost naglasaka, ostali se nisu doticali jezičnih tema iz čega bi se moglo zaključiti da se u dramskoj skupini osjećaju slobodnije ili barem manje opterećeni jezičnim nerazumijevanjem i uopće poteškoćama u komunikaciji. Spomenute teškoće: ponavljanje, umor, disciplina, upamćivanje teksta i scenskih promjena pa i pravilnoga naglaska, sastavni su dio dramskoga rada za sve, ne samo za Rome. Jednako tako su to osjećaji zajedništva, prijateljstva, isplativosti truda, ispunjenja zbog uspjelog dovršenog posla, kreativnosti. Očekivanja o budućim zanimanjima realna su: nitko nije zaslijepljen idejom o glumačkoj slavi, u nekih opravdano postoji želja za tom profesijom, ne i jedina; neki su odlučni u želji da se ostvare u drugim zanimanjima. Zaključak Istraživanja pokazuju da „Romi u Hrvatskoj još uvijek ne uspijevaju ostvariti svoje pune obrazovne mogućnosti, ponajprije zbog siromaštva, diskriminacije po nacionalnoj osnovi (i višestruke diskriminacije žena), (samo)marginalizacije i nedostataka samopouzdanja te sporo mijenjajućih obrazaca svakodnevnog funkcioniranja romskih zajednica“ (Kunac i dr. 2018: 92). Analize Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine pokazuju da je „prisutno mnoštvo problema u praktičnoj provedbi, kako nacionalne obrazovne politike, tako i mjera strateških dokumenata namijenjenih uključivanju romske nacionalne