Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 163

-156 Pokazalo se da učenicama to nije predstavljalo opterećenje, dapače, vrlo su odlučno ostale u ulogama. Treba naglasiti da ipak nisu bile konkretne žrtve prikazivanih slučajeva. Forum-kazalište izvedeno je u našoj školi, još jednoj zagrebačkoj i u nekoliko međimurskih škola s velikim udjelom romskih učenika, a u završnici Projekta i na Festivalu Kazališta potlačenog 6 u Puli. Sljedeće dvije situacije izrazito govore o nužnosti dobre pripreme učenika- glumaca za izvedbu. To podrazumijeva, ne samo dobro poznavanje forme forum-kazališta, nego i općenito potrebu dramsko-pedagoškoga vođenja skupine koje učenicima treba omogućiti sigurnost, samopouzdanje i kreativnost. Prvi je primjer izvedbe forum-kazališta u Međimurju. U jednoj je priči nasilnicu vrlo dobro pripremila i igrala plavokosa Marija (ne- Romkinja), a Marina žrtvu. Tijekom izvedbe jedna je učiteljica iz publike koju su sačinjavali učenici i učitelji tražila da se učenice zamijene: da Marina bude nasilnica, a Marija žrtva. O razlozima takvoga prijedloga moglo se samo slutiti (u spomenutoj školi romske je djece bilo oko 50 % što je za učitelje vrlo zahtjevno), ali su učenice spremno pristale na zamjenu uloga i vrlo ih uspješno odigrale. Doživjele su to kao zanimljiv izazov. Drugi je primjer izvedbe u Puli. Budući da je je festival međunarodnoga karaktera, glavni jezik sporazumijevanja bio je engleski. Priču su učenici izvodili na hrvatskome jeziku. U publici su se brzo našli dobrovoljci prevoditelji. Međutim, kako se proces dalje razvijao, a neki se od učenika nisu snalazili s engleskim jezikom, izvedba je postala zahtjevnija za prevođenje, posebno za Rome (kao inojezičnim učenicima otežano im je i učenje stranoga jezika). Spontano, dobrovoljci su izlazili na scenu, stajali pored glumaca i šaptali im prijevode, dakle, u jednoj sceni bilo je više prevoditelja. 6 Pulski je forum jedini festival u Hrvatskoj posvećen kazalištu brazilskoga redatelja i teatrologa A. Boala. Boalovo kazalište djeluje kao oruđe za aktivaciju pojedinaca i skupina u stvaranju boljega i pravednijega društva. Poznato kao kazalište potlačenoga, ono sadrži više tehnika poput forum-kazališta, nevidljivoga kazališta, novinskoga kazališta, legislativnoga kazališta, kazališta slika, estetike potlačenog i duge želja. U sklopu festivala održavaju se predstave, predavanja i radionice raznih tehnika kazališta potlačenoga i njihovih primjena. (https://culturenet.hr/default.aspx?id=52760)