Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 161

-154 1. Predstava Svoj djeci svijeta (šk. god. 2011./2012., učenici 6. razreda) Predstava Svoj djeci svijeta motivirana je istoimenom pjesmom Enesa Kiševića koja započinje stihovima Da sam ja bio prvi na mjesecu / ja poeta / prvo bih pozdravio svu djecu svijeta. Djeca su dobila zadatak da zamisle tko bi željela biti, što bi kao te osobe poželjeli za sebe, a što poručili svijetu. 3 Među članovima skupine bile su djevojčice Maja, Iva i Ana, Romkinje. Maja nije nalazila likove kojima bi bila zadovoljna. Uz prijedloge ostalih članova grupe i razgovore kojima ju se htjelo potaknuti, neko je vrijeme pokušavala, a zatim odustala shvativši da joj ne leži dramsko izražavanje (inače je likovno nadarena). Do odluke je došla sama, spontano i bez opterećenja. Za razliku od Maje, Iva je odmah vrlo sigurno znala što želi biti - princeza. Ustrajno je gradila svoj lik, a kada je na red došlo kostimiranje, u njezinoj obitelji odlučili su da za tu svrhu Iva ima pravo na maminu brižno čuvanu svečanu haljinu. Ta haljina, vjerujemo i jaka obiteljska podrška u tom trenutku, bili su možda najsnažniji čimbenici preobrazbe u lik ponosne i sretne princeze. Kao ni Maja, ni Ana dugo nije nalazila lik kojim bi bila zadovoljna. Pokazalo se da Ana zapravo nije bila dovoljno sigurna i da se bojala i sramila izložiti publici, ali nije htjela niti odustati. Tražila je više vremena kako bi se dosjetila rješenja i zaista ga je pronašla: predložila je da bude mikrofon i da ga igra okrenuta leđima. Mikrofon je do tada bio rekvizit kojega je Ana jednostavnim postupcima uklopila u svoj lik živoga mikrofona, primjerice, poigrala se odmicanjem mikrofona od trenutnoga govornika, što je bilo zanimljivo i u predstavi je dobro funkcioniralo. Proces rada omogućio je stvaranje svojevrsnog mikrosvijeta razumijevanja, uvažavanja i prilagodbe potrebama pojedinca. 3 Imena djece izmijenjena su u svim primjerima.