Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 160

Snježana Čubrilo Primjerice, učenicima je bilo izazovno otjeloviti kugu iz Šenoine Kugine kuće za koju su se zainteresirali na satu Hrvatskoga jezika. Šenoin jezik teško je razumljiv svim učenicima, Romima posebno, ali ih je lik Kuge zaintrigirao svojim mračnim, zastrašujućim osobinama i htjeli su je igrati. Tako je nastala predstava Tri Šenoine. Iz učeničkih osobnih priča nastale su predstave Sličice s maturalca, Lutkovac, Sasvim običan dan i druge. Iako se inkluzivni pristup odnosi na sve učenike s poteškoćama, u ovome radu razmatramo inkluziju vođenu dramsko-pedagoškim procesima u koju su bili uključeni Romi. Naime, mišljenja smo da su u okruženju škole, naselja i u cijelome društvu, unatoč provođenju (ili neprovođenju) mnogih mjera, Romi još uvijek najranjivija skupina. Prije navođenja konkretnih primjera iznijet ćemo što ne smatramo inkluzivnim u ostvarivanju interkulturalnosti u našoj školi i šire. Nerijetko su se izražavala očekivanja o dramsko-scenskim izvedbama s prikazivanjem (atraktivne) romske tradicije. Takva stajališta, iako pozitivna i suradljiva u odnosu na Rome, smatramo stereotipnima i čine nam se bliskima tezi o kazališnoj interkulturalnosti. Lukić (2011: 204) to opisuje na sljedeći način: "Unatoč dobrim nakanama ili, u najgorem slučaju, nepostojanju svjesno loših nakana, velik dio interkulturalne komunikacije opterećen je nesporazumima, nerazumijevanjem pa i konceptualnim sukobima sučeljenih kultura". Romska djeca iz naše škole nisu sva glazbeno i scenski nadarena, žive u okruženju u kojemu se, primjerice, ne slušaju romske pjesme poznate među neromskom populacijom. Ovdje se ne radi o kazališnoj umjetnosti, već o dramskoj pedagogiji pa je baš zato i više potrebno naglasiti odluku da se djelićima života romske djece ne želimo baviti površno ili na način tzv. kolonijalnog mišljenja, odnosno, kako to navodi Lukić (2011: 204) „uz neizbježna opterećenja, nepoznavanja, nerazumijevanja i internaliziranih presuda, interkulturalna je kulturna (pa tako i kazališna) suradnja često ometana recidivima kolonijalnog načina mišljenja.” Slijede četiri primjera iz prakse u kojima se opisuju aktivnosti romskih članova unutar dramske skupine.