Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 157

-150 Zagađeni okoliš, češća i brojnija obolijevanja (Glogar 2012), neplanirana divlja gradnja, siromaštvo, dugogodišnja nebriga gradskih vlasti, prepoznatljiva su obilježja ovoga dijela grada. Unazad nekoliko godina grad je pokrenuo urbanističko uređivanje: zatvara se kanalizacijski kanal, asfaltiraju se dijelovi naselja, sređuje se ostala infrastruktura, izgrađen je dječji park, a ove se godine nadograđuje i osnovna škola. I dalje, međutim, mnogi učenici dolaze iz socijalno, ekonomski i obrazovno depriviranih obitelji. Od sadašnjih 720, brojni su učenici s poteškoćama u razvoju (više od 10 % učenika s rješenjima za promijenjeni oblik 1 školovanja). Značajan je i broj inojezičnih učenika s hrvatskim kao drugim jezikom 2 od kojih najviše Roma (oko 12 %). Naši učenici na početku i u nastavku svoga školovanja nemaju izjednačene prilike s prosječnim zagrebačkim učenikom. Po završetku osmoga razreda većina se upisuje u strukovne škole (čime ne želimo umanjiti vrijednost takvoga školovanja, dapače, mnogi se učenici pronađu u zanimanjima za koje se školuju i postaju uspješni), a neki se ne uspiju upisati i odustaju od daljnjega školovanja. Zbog svega navedenoga škola je jedna od rijetkih s višegodišnjim bogatim iskustvom provođenja učeničke integracije, odnosno, inkluzije; zaposleni su svi profili stručne službe: pedagoginja, socijalna pedagoginja, logopedinja i psihologinja; mnogi se učitelji stručno usavršavaju u području edukacijskoga uključivanja; redovito se provode testiranja za inojezične učenike za čije se potrebe izvodi pripremna i dopunska nastava Hrvatskoga jezika. 1 Ini jezik, krovni je nadređeni pojam koji uključuje strano, drugo, nasljedno (cit. prema Jelaska 2015; dostupno na http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=2319&naslov=ini- hrvatski-jezik-i-identitet-od-stranoga-do-nasljednoga-govornika) 2 Drugi jezik – “Prototipni je drugi jezik jezik širega društva kojim se (obično) ovladava nakon usvojenih osnova materinskoga jezika ili kasnije, ili su pak njemu govornici manje izloženi od početka usvajanja, a sustavno su mu izloženi početkom školovanja” (Češi i dr. 2012: 26).