Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 155

- 148 Snježana Čubrilo OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb sn.cubrilo@gmail.com Iskustvo iz prakse ŠKOLSKA DRAMSKA SKUPINA I INKLUZIJA Sažetak Dramska se skupina pokazuje mjestom dobrih mogućnosti za provođenje inkluzije. Premda se odnosi na sve učenike s različitim potrebama, ovdje je naglasak na romskim učenicima. U prvome, uvodnome dijelu predstavljaju se uvjeti života djece u školskom okruženju, objašnjavaju se pojmovi integracije i inkluzije te okviri inkluzivne kulture naše škole. U drugome se dijelu razmatra u kojoj je mjeri inkluzija zastupljena u dramskoj skupini: opisuju se procesi rada, postoje li predrasude o specifičnim oblicima scenskoga izražavanja romske djece koje bi trebalo afirmirati, što jest ili nije stvaralaštvo u njihovu dramskome radu. Članak se temelji na iskustvu voditeljskoga rada u dramskoj skupini preko 20 godina, iskustvima s LiDraNa (smotra literarnoga, dramsko-scenskoga i novinarskoga stvaralaštva) i sudjelovanja u projektima. Zaključno se iznosi mišljenje o učinku i daljnjem razvoju inkluzije, osnaživanju i poticanju kreativnosti. Ključne riječi: dramska skupina, inkluzija, romski učenici