Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 150

Matilda Marković Literatura Astles, Cariad. 2012. Puppetry for Development. "e Power of the Puppets. Zagreb: UNIMA. Bastašić, Zlatko. 1990. Lutka ima srce i pamet. Zagreb: Školska knjiga. Čubrilo, Snježana, Vladimir Krušić i Maša Rimac Jurinović. 2017. Odgoj za građanstvo, odgoj za život. Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb: HCDO i Školska knjiga. Debouny, Edmond. 2004. Lutka kao nastavno sredstvo. U: Lutka… divnog li čuda! Ur. Majaron, Edi i Livija Kroflin. Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 87-96. Gruić, Iva. 2002. Prolaz u zamišljeni svijet - Procesna drama ili drama u nastajanju. Zagreb: Golden marketing. Heathcote, Dorothy i Gavin Bolton. 1995. Drama for learning. Portsmouth: Heinemann. Hentig, Hartmut von. 2007. Kakav odgoj želimo? Odgoj za 21. stoljeće. Zagreb: Educa. Hranjec, Stjepan. 2002. Tematski kompleks hrvatske dječje književnosti. U: Tabu teme u književnosti za djecu i mlade. Ur. Javor, Ranka. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba: 66-71. Javor, Ranka. 2002. Tabu teme u književnosti za djecu i mlade (zbornik radova). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba. Krušić, Vlado. 2007. Ne raspravljaj, igraj! Priručnik forum-kazališta. Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d. o. o.