Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 149

-142 Na samome učitelju i njegovoj kreativnosti ostaje izbor najprimjerenije metode kojom će pokušati otključati problem te krenuti put njegova rješenja. Prije početka igre nužno je djecu upoznati s pravilima te spoznajom da imaju pravo na pogrešku, ali isto tako i osloboditi ih straha od pogrešaka. Preuzimanjem uloga djeca ulaze u različite svjetove, poistovjećuju se s različitim likovima i karakterima, no najvažnije je da se putem uloge djeca mogu osloboditi vlastitih strahova, reći što misle bez bojazni da će ih netko omalovažiti i ismijati. Živimo u vremenu u kojem su djeca i mladi u svom sazrijevanju opterećeni brojnim problemima, u kojem obitelj i postojeće institucije odgoja i obrazovanja najčešće ne uspijevaju dovoljno kvalitetno odgovoriti na sve potrebe mlade generacije, u vremenu koje podrazumijeva izgradnju kvalitetnoga i učinkovitoga sustava podrške, a ujedno bliskoga ranjivoj populaciji djece i mladeži. Izazovi su to na koje pokušavaju dati odgovor različiti teorijski koncepti usmjereni na pružanje pomoći djeci u rastu i razvoju. Osjetljive teme u nastavi književnosti treba približiti mladima jer su one dio njihova svijeta, htjeli mi to priznati ili ne. Upravo promišljena uporaba lutke kao didaktičkoga sredstva i nastavnoga pomagala može pomoći razbijanju psiholoških barijera i razvoju dječje kreativnosti. Sudjelovanje u ovakvom nastavnome procesu, pomno organiziranome, dobro promišljenome i precizno vođenome, sigurno utječe na izgradnju dječjega samopoštovanja, otkriva učenje u pozitivnom, poticajnom, humanijem i manje stresnom okružju. Sve gore navedene dramske metode, tehnike i lutka u rukama stručnjaka postaju moćna sredstva koja moraju i trebaju biti jedan od glavnih oblika i načina rada suvremenoga odgojno-obrazovnog sustava.