Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 147

-140 Igra, naročito igra uloga, ističe Bastašić, ublažava djetetove strahove i omogućuje mu stjecanje novih iskustava. Bez obzira igraju li se u dječjem vrtiću ili obitelji, igre pomažu djetetu prihvatiti određenu situaciju, da je poveže sa svojim iskustvom i da smanji strah na najmanju moguću mjeru (Bastašić 1990). Lutku tretira kao skulpturu koja ima dva kreativna života. Prva kreacija je oblikovanje lutke, a druga je oblikovanje igre, oduhovljavanje kako navodi Luko Paljetak. Lutka traži suigrača jer se njezin smisao ostvaruje u igri. Iako Paljetak govori iz drugoga konteksta, onog profesionalnoga umjetnika lutkara, smisao je isti. Odabranom igrom dijete nešto priopćava, a terapeutovo prihvaćanje izbora znači odaziv na komunikaciju. Lutke su, ističe Bastašić, polazište metafora, a posao psihoterapeuta je upravo prepoznavanje i razumijevanje metafora (Bastašić 1990). Kao i psihoterapeuti, i učitelji u radu s djecom imaju sličnu ulogu i zadaću. Ponekad preuzimaju uloge kako bi se približili svojim učenicima, a ponekad iz odabrane i prihvaćene dječje uloge trebaju iščitati metaforu, odnosno skrivenu poruku koju dijete šalje svojom ulogom. Uporaba lutke kao metode pri obradi osjetljivih i teških tema dobar je put uvođenja učenika i njihovoga sigurnog približavanja stresnim temama. Primjer iz prakse - interpretacija književnoga teksta: Imaš fejs?, Jasminka Tihi Stepanić Osjetljive teme: opasnost interneta i društvenih mreža, virtualno nasilje, silovanje, fizičko i seksualno nasilje, dječja prava (7. i 8. razred). Pri obradi i interpretaciji romana Imaš fejs? književnice Jasminke Tihi Stepanić učenicima sam pomoću lutkarskoga medija nastojala približiti problematiku samoga djela: opasnosti interneta i društvenih mreža, virtualni svjetovi, zamke i opasnosti koje nosi internet, sklapanje virtualnih prijateljstava s nepoznatim ljudima, mogućnost lažnoga predstavljanja, davanje osobnih podataka, susreti s nepoznatim osobama, povreda ljudskih i dječjih prava, nasilje na internetu, fizičko i seksualno nasilje, zlostavljanje i silovanje.