Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 145

-138 Lutka kao mehanizam zaštite u bavljenju teškim temama Sve koji rade s djecom muče pitanja na koji način pristupiti i približiti djeci osjetljive teme. Je li mlade moguće sačuvati od svijeta u kojem žive i je li to zapravo uopće potrebno. Naravno da toj problematici možemo doskočiti na razne načine, ali uloga lutkarskoga medija u pristupu može biti itekako pozitivna i velika. Lutka je poseban medij, sredstvo koje korišteno na pravilan način može itekako pomoći u nastavi. Edmond Debouny (Majaron i Kroflin 2004) navodi i ističe važnost lutke pri izricanju dječjih skrivenih osjećaja jer lutka im daje zaštitu, kroz lutku kažu ono što inače nikada ne bi, ona je sigurnost kroz koju dijete progovara. Mnogi autori (Pokrivka 1991; Vukonić-Žunič i Delaš 2006; Majaron i Kroflin 2004) ističu svestranost primjene lutke, njezinu primjenu u samoj nastavi i izvannastavnom radu. Ističu da vizualan dojam lutke, njezina osobnost, u dječjoj recepciji najčešće potiče emocionalno doživljavanje i na taj način dijete - recipijent putem lutke i lutkarske igre ulazi u mogući stvarni svijet dobra i zla, u svijet odraslih. Cariad Astles u svome članku Puppetry for Development iznosi važnost i ulogu lutkarskoga kazališta u svijetu i njegov doprinos u edukaciji stanovništva nerazvijenih zemalja. Donosi povijesni pregled uporabe lutkarstva u zemljama u razvoju, njegovu povezanost s raznim međunarodnim organizacijama koje su djelovale u tim zemljama te koristile lutku i lutkarski medij u obavljanju svojih ciljeva i zadaća. Uporaba lutkarstva kao medija rezultat je brojnih neuspjeha u postizanju cilja. Lutka u nekoj temi može biti otvorenija nego glumac, vrlo je prikladna za prikazivanje pojedinih karaktera i situacija. Svjesni situacije da lutka može istovremeno poučiti i zabaviti, razbiti tabue, ojačati stavove, potaknuti na razmišljanja i kolektivne procese, ojačati zajednicu i podignuti svijest njezinih mještana.