Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 140

Matilda Marković Međusobno su vezana tako da se uzajamno nadograđuju i predstavljaju jedinstveno neprekidno kretanje u kojemu se sudionici susreću s onim što voditelj zacrtava kao cilj procesne drame. Voditelj unaprijed razrađuje plan drame, predviđa uloge za voditelja i sudionike, određuje mjesto i vrijeme radnje i definira motiv koji pokreće samu radnju te razrađuje organizaciju sudjelovanja. Učenici odnosno, sudionici preuzimaju svoje uloge i grade zamišljeni svijet (Gruić 2002). U suvremenoj dramskopedagoškoj praksi razlikujemo stvaralačku i nastavnu procesnu dramu. Nastavna procesna drama primjenjiva je u školskim uvjetima kao nastavna metoda, a glavni joj je cilj učinkovito poučavanje i obrada odgojno-obrazovnih sadržaja. Procesna drama kao metoda još je jedan od mogućih načina približavanja osjetljivim temama i dramskoga pristupa književnom tekstu (Čubrilo i dr. 2017). Primjer iz prakse - Procesna drama: Iz velegradskog podzemlja, V. Novak Osjetljive teme: gubitak bliske osobe, nasilje u obitelji i alkoholizam (7. i 8. razred) Tijek procesne drame: tehnikom živih slika učenici slažu najnapetije trenutke priče. Pokretač radnje: Vijest u lokalnim novinama u kojima je objavljeno da je u siromašnoj četvrti preminula šestogodišnja djevojčica Evica u sumnjivim okolnostima od ozljeda zadobivenih padom niz stepenice. Policiju je zabrinuo podatak da obitelj nije potražila medicinsku pomoć nakon navodnoga pada, a otac je nakon nesretnoga događaja nestao. Voditelj je u ulozi načelnika policije koji svojim djelatnicima istražiteljima zadaje različite zadatke kako bi istražili problem.