Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 139

-132 Nakon ispitivanja učenici su zamrznutim slikama trebali prikazati ključne scene romana te smo tehnikom unutarnjega monologa produbljivali radnju, upoznavali likove i promišljali o njihovim postupcima. Upravo zaštićeni svojim ulogama, učenici su lakše ostvarivali komunikaciju te promišljali o problematici samoga romana. Učenici su se pokušali poistovjetiti s glavnim likovima pa su preuzeli ulogu narkomana. Dramskom aktivnošću Jedan dan u životu pantomimski su odigravali i prikazivali različite životne situacije u kojim su smatrali da su se mogli naći. Dramske tehnike koje smo rabili su: ogrtač stručnjaka, istraživanje, rad manjih skupina u ulozi, izvještavanje, zamrznute slike, unutarnji monolog, vrući stolac, jedan dan u životu, ispitivanja i intervjui. Nastavna procesna drama kao mogući pristup osjetljivoj temi ”U čitavoj mreži raznolikih dramskih pristupa ističe se procesna drama čiji je naziv i metodiku detaljnije razradila Cecily O'Neill. Procesna drama je složen dramski susret kako ga autorica opisuje. Smatramo ju složenom dramsko-pedagoškom metodom, odnosno žanrom koji se za svoju izvedbu koristi svim raspoloživim dramskopedagoškim postupcima i tehnikama. Sudionici preuzimaju različite uloge i na taj način ulaze u zamišljeni dramski svijet. Te su uloge često grupne što znači da vrlo često cijela grupa preuzima jednu grupnu ulogu, istovremeno ulazi u zamišljeni svijet. Nema promatrača ni gledatelja, a voditelj, želi li ući u taj svijet također preuzima svoju ulogu. Obzirom da je proces stvaranja i oživljavanja dramskog svijeta temeljna karakteristika procesna drama u tom smislu znači dramu u nastajanju, dramu koja raste, izrasta” (Gruić 2002: 18). Pod pojmom procesa podrazumijeva se dosljedna izmjena stanja kojima prolaze sudionici. Ta se stanja, navodi Gruić u svojoj knjizi Prolaz u zamišljeni svijet, razlikuju po obliku sudjelovanja i doživljaju koji stvaraju kod sudionika.