Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 138

Matilda Marković Polazište procesa poučavanja nije ono što učenik treba naučiti, već znanje koje učenici osviješteno ili neosviješteno nose u sebi. Od učenika se ne očekuje glumačka sposobnost, već spremnost na igru i igranje uloga (role-playing) u okviru organiziranih i kontroliranih dramskih aktivnosti pod vodstvom učitelja. U tu svrhu obilato koristi tehniku učitelj u ulozi (teacher in role). Učitelj prestaje biti izvor informacija. On svjesno i ciljano preuzima različite uloge i igra ih zajedno s učenicima (Krušić 2014). Tijekom dramskoga rada učiteljeva uloga može biti raznolika, no u svim situacijama učitelj istovremeno sudjeluje u dramskome zbivanju i skrbi te brine o disciplini u razredu. Primjer iz prakse: Mi djeca s kolodvora ZOO, Christiane F. Osjetljive teme: narkomanija, adolescencija, prostituiranje, ovisnosti, spolni odnos (7. i 8. razred) U interpretaciji književnoga teksta, autobiografskoga romana njemačke autorice Christiane F. Mi djeca s kolodvora ZOO s učenicima 7. i 8. razreda koristila sam se, u interpretaciji i pristupu upravo osjetljivim temama koje ovaj tekst problematizira, dramskim tehnikama i metodama. Učenicima sam željela što više približiti pojam ovisnika, narkomana, prostitucije, života na rubu i svih problema koje takav život nosi. U radu sam se koristila različitim dramskim tehnikama, kojima sam nastojala stvoriti i produbiti dramsku situaciju. Igrom Što je u vreći? učenici su na temelju predmeta koje su otkrivali u vreći (boca, tablete, šprica, žlica, upaljač i kutija cigareta) došli do pojma ovisnosti. Pod ogrtačem stručnjaka u ulozi novinara istraživača tehnikom vrućeg stolca pozivali smo djevojku Christiane, prijatelja Detlefa, majku i ostale likove koji se susreću u djelu te su im učenici postavljali razna pitanja koja su ih mučila i koja su ih zanimala. Zaštićena svojim ulogama, djeca su otvoreno postavljala pitanja i razgovarali upravo o osjetljivim temama kao što su prostitucija, rastava roditelja, obiteljsko nasilje, spolni odnosi i sl.