Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 137

-130 Bolton ističe i navodi nekoliko prednosti i značajki ogrtača stručnjaka kao metode i načina rada, koji je postavljen kao izazov tradicionalnome učitelju: 1. Podrazumijeva dogovor učitelja i učenika o preuzimanju uloga. 2. Igranje uloga ima oblik kratkoročnih zadataka s ciljem približavanja određenoj temi i problemu, a osjećaj brige za ono što učenici rade je stvaran. 3. Zadatke zadaje učitelj, a učenici ih provode radeći u manjim skupinama u kojim zajednički donose odluke. 4. Da bi osmislio zadatak, učitelj treba procijeniti stupanja razvijenosti određenih vještina i znanja svojih učenika. 5. Svaki je zadatak pažljivo vođen i osmišljen od strane učitelja te smisleno odvodi učenike na sljedeću razinu. 6. Primjenom ove metode naglašava se razvoj prepoznatljivih vještina i sposobnosti, ali isto tako i izgradnja odgovornosti te osvještavanje učenika kako je prihvaćanje odgovornosti za svoje postupke i ponašanja jedno od temeljnih vrijednosti društvenoga sustava (Heathcote i Bolton 1994: 24). Gavin Bolton pod utjecajem Dorothy Heathcote 60-ih godina prošloga stoljeća razvija novi pristup i oblik drame u razredu (eng. clasroom drama) ili drame za učenje (eng. drama for learning), čiji se strukturirani oblik naziva i procesnom dramom a metodiku joj je detaljno razradila Cecily O' Neill (Krušić 2014). Dorothy Heathcote vidi dramu kao sredstvo obnove i vitaliziranja obrazovnoga procesa i predlaže nekoliko metoda i pristupa.