Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 131

-124 Najveći problemi ne leže zapravo u djeci, već u nama odraslima i pitanju kako mi odrasli oblikujemo i tumačimo pojam djetinjstva. Jesu li djeca previše zaštićena od strane roditelja, učitelja, stručnih suradnika, a s druge strane žive u realnom dječjem okružju i surovom svijetu koji ih direktno i neposredno stavlja pred različite životne uloge i situacije. Stalno se propitujem trebamo li cenzurirati sadržaje, izbjegavati teške i osjetljive teme, razgovore, pitanja i odgovore. U članku Nešto nečuveno, slovenskoga autora Igora Sakside govori se o cenzuri kao posljedici ograničenosti naših predodžbi o djetinjstvu te o stajalištima roditelja, nastavnika, knjižničara i stručnih suradnika o neprimjerenoj dječjoj literaturi. Autor razrađuje ideološke pretpostavke djetinjstva suprotstavljajući ih modernim i suvremenijim stajalištima. Kao jednu od ideoloških pretpostavki shvaćanja i tumačenja djetinjstva autor navodi da su nevinost, naivnost i dobrota vrijednosna osnova i zahtjev da djecu treba štititi od prijetećih, potresnih odnosno neprimjerenih tema i prizora jer imaju pravo na djetinjstvo. Tu se misli na što je moguće dulje i dugotrajnije netraumatično lebdenje u idealnom svijetu (Saksida 2002). Stjepan Hranjec u članku Tematski kompleksi hrvatske dječje književnosti (2002) razrađuje i govori o seksu, Bogu i drogi kao najistaknutijim tabuima dječje književnosti. Do nedavna, erotski motivi, odnosi među spolovima, dolazak djece na svijet, bile su zabranjene teme, odnosno njih se izbjegavalo iako su to zapravo problemi s kojima se djeca u svojim svakodnevnim razgovorima bave i pitanja koja ih muče. Hranjec u članku navodi brojne hrvatske autore koji svojim djelima dotiču i problematiziraju upravo ove dugo prešućivane teme poput narkomanije, prosjačenja, života s retardiranim odnosno mentalno zaostalim roditeljima kao i brojna djela koja tematiziraju smrt, adolescenciju, rastavu roditelja, tinejdžerske trudnoće, spolne aktivnosti i odnose, pitanje abortusa te brojne druge osjetljive, nezgodne i izbjegavajuće teme (Hranjec 2002: 67).