Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 13

- 06 Uistinu, ako moramo potvrdu za vrijednost dramskoga rada tražiti u poboljšavanju učeničkih ocjena na testu iz matematike ili gramatike, onda smo sami sebe proglasili manje vrijednima. 9 Na ovo se lijepo nadovezuje razmišljanje Jonothana Neelandsa: on studije o korisnosti umjetnosti u školama naziva ”činovima ljubavi i otpora”- koncipirane su kao otpor globaliziranom svijetu i standardiziranim testiranjima (pa se istraživanje osmišljava tako da potvrdi doprinos umjetničkih predmeta učenju temeljnih disciplina – učenici postižu bolje rezultate na testovima ili je zbog njih vjerojatnije da će se mladi iz siromašnih urbanih četvrti pojaviti u školi) ili su zamišljene kao ”činovi ljubavi” jer dokumentiraju transformaciju i osobno osvješćivanje sudionika ili demonstriraju snagu umjetnosti u poticanju razvoja humanističkih vrijednosti. Neelands ovo razlikovanje objašnjava konceptualnom razlikom između stavljanja naglaska na vanjske (ekstrinzične) ili samosvojne (intrinzične) vrijednosti umjetnosti i umjetničkih predmeta. Fleming upravo u upornim pokušajima pronalaženja ”vanjskih” vrijednosti pronalazi jedan od razloga marginalizacije umjetničkih predmeta. Ako sami ne vjerujemo u svoju vrijednost, zašto bi nam drugi vjerovali? Pođemo li od pretpostavke da bi sve umjetničke predmete trebalo procjenjivati prema njihovom specifičnom doprinosu odgoju i obrazovanju, čini se da bi prvi korak mogao biti pokušaj izlaska iz petlje samodokazivanja. Ako odbacimo (ili prevladamo) osjećaj manje vrijednosti u odnosu na ozbiljne školske predmete, nećemo imati potrebu neprekidno dokazivati vrijednost dramskoga rada. 9 Neelands, Jonothan. 2017. Art makes children powerful – Art for the many, not the few. U: 'e Routledge International Handbook of the Arts and Education. Ur. Mike Fleming, Liora Bresler i John O'Toole. London i New York: Routledge: 410-417.