Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 129

-122 Temi ovisnosti pripada epitet suvremene gorke teme jer su u ovo naše doba droga i razni oblici narkomanije, ne samo dio svakodnevnice, nego pošast koja ubire svoj tragični danak. Problem je u Europi književno aktualiziran knjigom Christiane Felscherinow Mi djeca s kolodvora Zoo (1978). U Republici Hrvatskoj tek se krajem devedesetih pojavljuju autori koji u svojim djelima progovaraju o gore navedenim temama. U proradi i pristupu navedenim osjetljivim temama u nastavi izvrsno pomagalo i metoda rada su brojne dramske aktivnosti koje nudi dramski odgoj, svi oblici poučavanja putem dramskoga iskustva, kako aktivno dramsko igranje tako i svaki odlazak u kazalište sa školom ili roditeljima te učenje o kazalištu i dramskim formama u nastavi književnosti. Učenici će putem dramskoga iskustva učiti, progovarati, razmišljati i promišljati o osjetljivoj temi, izražavati svoje osjećaje, skrivene misli želje i stavove. Brojne su vrijednosti u primjeni dramskih metoda i tehnika u radu s djecom i mladima. Danas se dramska pedagogija u mnogim zemljama svijeta smatra nezaobilaznim dijelom odgojno-obrazovnih, socijalizacijskih i terapijskih praksi i pristupa. Sva ta shvaćanja igre i spoznaje razvojne psihologije suvremena dramska pedagogija nastojala je iskoristiti za oblikovanje vlastitih ciljeva i didaktičkih opredjeljenja prenoseći ih iz područja promatranja spontane dječje igre u područje osmišljene i vođene pedagoške aktivnosti. Shvaćena kao oblik iskustvenog učenja i poučavanja organizirana dramska igra koristi se kao svjesno odabrana didaktička metoda kojom se raznim postupcima i tehnikama oblikuje poticajno pedagoško okružje u kojem se proces učenja odvija kao stjecanje iskustva i razumijevanje sebe i svijeta kroz složenu interakciju učitelja i učenika (Krušić 2014: 18). Posebnost dramske igre jest preuzimanje različitih uloga, a upravo igranje uloga ima veliki značaj u procesu dramsko-pedagoškoga rada s djecom. Uzimanjem uloge dijete zauzima nova motrišta i ogrnuto ogrtačem stručnjaka, preuzevši i prihvativši određenu ulogu sudjeluje u upoznavanju nekoga sadržaja ili rješavanju nekoga problema.