Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 128

Matilda Marković Uvod Suvremena književnost za djecu i mlade danas često progovara o osjetljivim temama koje je na neki način potrebno približiti mladima. To su i izvrsni načini uspostavljanja odnosa roditelja, učitelja i djece, mladih i adolescenata te dobar način spoznavanja svijeta u kojem žive s ciljem prepoznavanja i izbjegavanja problemskih situacija u vlastitome životu. Poneki tabui nažalost uvijek ostaju tabui jer ih djeca u razgovoru s odraslima ne mogu detabuizirati. U devedesetim godinama 20. stoljeća potpuno se ruše svi tabui u književnosti za djecu i mlade. U beletristici za mlade pojavljuju se sve novije i novije teme kao što su: SIDA, anoreksija, bulimija, psihičke bolesti, rak, leukemija, homoseksualnost, lezbijstvo, spolno iskorištavanje, incest, silovanje, samoubojstvo, smrt, besposlenost, beskućništvo, narkomanija, nasilje, spolnost, tinejdžerska trudnoća, strah i rastava roditelja (Javor 2002: 8). Tabu-teme u dječjoj književnosti nisu posljedica zabrana, nego pedagoških dvojbi, odnosno primjerenosti nekih tema za dječju dob. To jest, za književnost, jasno, nema zabranjenih tema jer sve u životu oko nas može biti predmet književne obrade, no pitanje je vrijedi li isti kriterij i za dječju književnost? Suvremeni civilizacijski trenutak, suvremeno stanje duha istupa s tezom da sloboda pretpostavlja da je sve dopušteno, a to se tiče i književnosti. Ranija je dječja književnost zaobilazila neke vruće ili neprimjerene teme, ali su u suvremenoj uklonjene sve ograde te smo svjedoci nizu tema, koje su u starijoj dječjoj produkciji bile nezamislive. To su droga, erotika, seks, začeće, rođenje, neizlječiva bolest i smrt. Hrvatska dječja književnost šutjela je o erotskim temama, ističe Hranjec (2002), o spolnosti, dolasku na svijet i seksualnim odnosima. Kad je takva tema i bivala aktualizirana, dječjemu čitatelju nudile su se diskretne, samozatajne strukture. Suvremena književnost razgrće zastor te se pojavljuju brojni autori poput Mire Gavrana, Silvije Šesto Stipančić, Sanje Pilić, Nade Mihoković- Kumrić, Branke Primorac i dr. koji nude ovakvu problematiku u svojim djelima.