Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 123

-116 uočimo li jasnu razliku između razvojem uvjetovanoga pred-iskustva djeteta i nesvrhovitoga oblikovanja, odnosno utopije i umjetničke zbilje predstavljača, a kako uočiti razliku nego isprobavanjem i istraživanjem? Zaključak Sagledavajući teatar objekta kao vrlo širok pojam, koji osim kazališne umjetnosti u sebi ujedinjuje i ostale umjetnosti (poput plesne, glazbene i likovne) te otvara nov, drugačiji i duhovniji pristup gledanju, ali i stvaranju predstave, mišljenja smo da je implementacija istoga u pedagoški rad vrlo kompleksna te pred odgajatelja i učitelja postavlja velike izazove. Istraživanja, promišljanja i sudjelovanje u alternativnome teatru donijelo je nove poglede i odnose sa stvarima koje nas okružuju. Taj drugačiji teatar, vizualni teatar promijenio je shvaćanje lutkarstva pobijajući dosadašnje tradicionalne okvire i stavio nas u drugačiji odnos i poimanje, ne samo lutke, već materijala uopće. Naše shvaćanje i poimanje lutke i materijala utjecalo je i na to kako će naši odgajanici i učenici vidjeti i osjetiti lutku i predmete, koji ih okružuju jer oni govore i pričaju svoju priču ako ih želimo čuti. Glavni cilj bio nam je da djeca materijale i objekte pomaknu iz njihova uobičajenoga konteksta i vide njihovu magičnu stranu. Odabranim i promišljenim vođenjem, djeca su materijale i objekte pomaknula iz njihova uobičajenoga konteksta te vidjela njihovu magičnu stranu. Lutka tako postaje sredstvo pomoću kojega u igri unosimo svoj unutarnji svijet u stvari koje nas svakodnevno okružuju. Stvoriti scensku poeziju u kojoj će djeca u svojoj igri biti dio cjeline, a ostati slobodna u svojoj kreaciji ovisi o umješnosti vođenja odgajatelja i učitelja, koji su teorijskim saznanjima i iskustvom u praksi stekli određena znanja i kompetencije.