Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 121

-114 Na taj se način, putem umjetnosti, utječe na odgojni dio djeteta koji je često puta zanemarivan. Činjenica je da će u ovom kazališnom pravcu svoj kreativni izričaj pronaći i njegovati čak i oni pojedinci koji su više introvertirani upravo zbog toga jer je pripovjedni realistični dio stavljen u drugi plan. Radna je praksa ukazala na to da su kreativnost i mašta kod učenika koji u svome dramskom odgoju, ali i obrazovanju općenito, imaju uključene elemente teatra objekta (ili drugih podvrsta vizualnoga kazališta) još od predškolske dobi daleko slobodnija u stvaralačkom istraživanju i maštanju. Njihove su predstave najčešće već nastale tijekom samih proba i susreta. Kasnije ih je potrebno samo posložiti i montirati u zaokruženu cjelinu, a nerijetko se događa da djeca – glumci postaju i istraživači novih formi, novoga značenja već postojećih, vlastitih misli koje se oblikuju u dramu u slikama. Na taj se način otvara put jednom, kod nas, novijem i još uvijek premalo istraženome pravcu, ali vrijednom u svim segmentima odgoja i obrazovanja. Sličnosti teatra objekta i simboličke dječje igre u kontekstu dramskoga stvaralaštva Knoedgen (2013) pobliže određuje pojam igranja. Uspoređuje igru djeteta (koje se igra lutkom) i igru glumca kazališta figura. Govori da dijete koje se igra lutkom nešto istražuje u okvirima svoga iskustva, mašte i predodžbene moći, ono projicira ulogu u objekt lutke kao nadomjestak realiteta, a igra uloga mu služi za upoznavanje i prihvaćanje zbilje. Glumac kazališta figura igra ulogu koja u realnim odnosima otkriva jedan subjekt, zamjenski projicira u neki objekt, a njegovo igranje služi ponovnom stvaranju uloge koja će kao oformljeni prikaz, proturealitet, biti vraćen publici. ”Dok djetetovo oponašanje i mašta dovode do podsvjesnoga postupka nadomještanja, umjetnička mašta stremi svjesnom predstavljanju. Djetetova igra srodna je umjetničkoj. One se dodiruju u neprekinutoj predodžbenoj moći te u poduzimanju novih mogućnosti opažanja” (Knoedgen 2013: 27).