Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 120

Ana Malnar / Magda Henok Dodale bismo da je u većini ustanova ranoga i predškolskoga odgoja upravo bogatstvo u neoblikovanim materijalima, koji se koriste na različite načine za razvoj djece te je često posljedica nedostatka kupovnih materijala, velika prednost za područje lutkarsko-dramskoga izražavanja i stvaranja. Svijest o tome da s malo toga možemo puno, da se s jednim platnom i par stolaca može stvoriti čitav jedan novi svijet mijenja način i pristup rada kako odgojitelja, tako i učitelja, ali i proces dramsko-lutkarske igre kod djece. Prema Duran (2011: 20) razdoblje osnovne škole, posebno u nižim razredima, vrijeme je u kojem učenici usvajaju igre s pravilima. Uglavnom su to igre sa senzomotoričkim ili intelektualnim kombinacijama. Dijete tada u najvećoj mjeri razvija svoj moralni razvoj (afektivni dio ličnosti): zna da postoje zadana pravila koje svi učenici iz razreda trebaju poštivati, postoji kolektivna disciplina koje se svi trebaju pridržavati itd. Učenik u dobi od 7 do 11 godina, kada su igre s pravilima najzastupljenije, razvija svoj osobni identitet i kodeks časti koji je važan za kasniji razvoj cjelovite ličnosti svakoga pojedinca. To ne znači da u ovoj razvojnoj fazi prestaje razdoblje simboličke igre, ali se ona postepeno nadograđuje i prelazi u igru s pravilima (Duran 2011: 20). U današnjim se osnovnim školama prevelika pozornost posvećuje obrazovanju i to isključivo u vidu prenošenja već provjerenih, naučenih informacija, a odgoju vrlo mala ili gotovo nikakva. Njegovanje odgojnoga dijela odgojno-obrazovne ustanove pripada isključivo onim nadobudnim i nekonvencionalnim pojedincima koji posao učitelja/profesora rade isključivo iz duboke, intrinzično motivirane želje za usađivanjem poželjnih osobina, vrijednosti i stavova mlađim naraštajima. Dolaskom u prvi razred osnovne škole djeca se susreću s pojmovima lutka, lutkarstvo, lutkarska predstava i glumac (Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006: 27). Za neke učenike upravo tada započinje prvo upoznavanje s kazališnom umjetnošću, točnije lutkarskom umjetnošću.