Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 117

-110 Fasade, koji je osnovala 1993. godine s ciljem istraživanja alternativnoga teatra te koji se u osnovi razvio iz lutkarskoga mišljenja, a uključuje kazalište maske, materijala i objekta, istražuje ovaj većini još nepoznati kazališni pravac. Njezinim radom i djelovanjem nastalo je nekoliko autorskih predstava: Djevin skok ili proljeće u slijepoj ulici, Clair-obscur, Pješčani sat, Kaleidoskop, Nadir, Zemlja je okrugla, Mala Pia i razbojnici, Crveni muk, Plavi zvuk, Sretni princ, Šuma priča itd. ”Već i žanrovski Kruna Tarle unutar domaćeg glumišta zauzima iznimnu - samim time katkad i izoliranu, usamljenu - kreativnu poziciju. Scenski izraz koji skupina njeguje ne uči se ni na zagrebačkoj ADU niti u lutkarskim učilištima; radi se o spoju vizualnog teatra, glumačkog, plesnog i lutkarskog teatra, pri čemu naglasak neprestance ostaje na aktivnoj MASKI i slikovitosti scene, a ne na glumačkom govoru” (Govedić 2011). Simbolička dječja igra u ranome i predškolskome odgoju i obrazovanju u nižim razredima osnovne škole Suvremena shvaćanja djeteta govore o djetetu kao kompetentnom i sposobnom biću, koje ima urođenu želju za istraživanjem svoje okoline i učenjem, ali na sebi prirodan i specifičan način izražavajući se na različite načine putem različitih medija. Vigotski (cit. prema Duran 2011: 19) je dječju igru smatrao maštom u praktičnom djelovanju pa se prema vidljivoj, vanjskoj manifestaciji igre te načinu na koje se dijete igra, njezinoj složenosti, sadržaju i kvaliteti može zaključiti kakva je mašta djeteta kojega promatramo i pratimo. Uz materijalizaciju (vidljivu manifestaciju) dječjih shvaćanja posredstvom različitih načina izražavanja (npr. likovno izražavanje na različite načine, dramska igra i sl.), mišljenja i htijenja o određenome problemu postaju nama vidljiva. Također, govori o važnosti interiorizacije ili pounutrenja tih vanjskih aktivnosti (Duran 2011: 154). Prihvaćajući navedeno, vrlo je važno osigurati djetetu što više raznovrsnih vanjskih aktivnosti s raznovrsnim predmetima, sredstvima, materijalima i ljudima jer to osigurava da njihov mentalni, unutrašnji razvoj bude što raznovrsniji i bogatiji. Upravo je zato iznimno važno kreirati takvo